Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

International Talk - Όροι & Προϋποθέσεις

  • Τα διεθνή πακέτα τηλεφωνίας (το “Πακέτο”) είναι διαθέσιμα μόνο για τους συνδρομητές των προγραμμάτων κινητής Unlimited ως επιπρόσθετη υπηρεσία (add-on).
  • Τα λεπτά ομιλίας του Πακέτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς κλήσεις σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο, και μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό. Διεθνείς κλήσεις προς οποιαδήποτε υπερτιμημένη υπηρεσία και/ή ειδικές υπηρεσίες και/ή υπερτιμημένους αριθμούς και/ή ειδικούς αριθμούς και/ή βιντεοκλήσεις και/ή τηλεομοιότυπο (φαξ) και/ή κλήσεις data δεν περιλαμβάνονται στο Πακέτο.
  • Το Πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μέσω γραπτού μηνύματος (SMS), στέλνοντας “200 ON” στο 8133 για ενεργοποίηση και “200 OFF” για απενεργοποίηση.
  • Οι μηνιαίες χρεώσεις του Πακέτου θα είναι σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα η επιπρόσθετη υπηρεσία παραμένει ενεργή στο πλάνο του συνδρομητή και θα χρεώνεται στον μηνιαίο λογαριασμό του συνδρομητή. Οι μηνιαίες χρεώσεις και τα λεπτά ομιλίας θα ισχύουν αναλογικά με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
  • Η μονάδα χρέωσης είναι ανά λεπτό. Μετά από την εξάντληση όλων των λεπτών ομιλίας του Πακέτου, θα ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις διεθνών κλήσεων για σταθερή και κινητή τηλεφωνία της αντίστοιχης χώρας .
  • Οποιαδήποτε αχρησιμοποίητα λεπτά ομιλίας εντός της μηνιαίας περιόδου χρέωσης δεν μπορούν να μεταφερθούν στον επόμενο μήνα.
  • Σε περίπτωση αλλαγής Πακέτου, οποιαδήποτε αχρησιμοποίητα λεπτά ομιλίας δεν μπορούν να μεταφερθούν στο νέο Πακέτο.
  • Αν ο συνδρομητής αποφασίσει να αλλάξει το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας του σε άλλο από τα Unlimited προγράμματα κινητής (πχ. Βασικό), τότε το πακέτο διεθνών κλήσεων θα τερματιστεί αυτόματα.
  • Ο συνδρομητής μπορεί να ενημερωθεί για τα εναπομείναντα λεπτά ομιλίας του Πακέτου καλώντας *142#.
  • Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επιπρόσθετα από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών της Primetel και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις των Unlimited προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας.