Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Προσφορά Κινητής «2024C» Όροι και Προϋποθέσεις

1. H προσφορά κινητής τηλεφωνίας “2024C” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 18/06/2024 έως τις 31/07/2024, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με το GIGA Smart ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει λαμβάνοντας είτε:

α. έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους, δηλαδή για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει

είτε,

β. επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους, δηλαδή για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει.

Οι νέοι συνδρομητές που θα επιλέξουν, online μέσα από την ιστοσελίδα της Primetel, primetel.com.cy, ή μέσω της εφαρμογής My Primetel App, το Πρόγραμμα GIGA UNLIMITED Plus ή GIGA UNLIMITED Max μέσω της Προσφοράς (α) ή (β) , θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να επωφεληθούν και με τη συσκευή Marshall Major IV Bluetooth Black αξίας 120€ μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι συνδρομητές θα παραλάβουν τη συσκευή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συσκευή θα είναι στη διάθεση του Συνδρομητή για να την παραλάβει για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκαν όλες οι καινούργιες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει τη συσκευή στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

3. Η Προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή ολοκληρώσουν την αίτησή τους διαδικτυακά (online - μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy).

β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή ολοκληρώσουν την αίτησή τους διαδικτυακά (online-μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy)

γ. Υφιστάμενους Συνδρομητές της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου, οι οποίοι δεν επωφελούνται από άλλη προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel, επιλέγοντας να εγγραφούν σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel.

4. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή στα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση στο μηναίο πάγιο ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που θα επιλέξει. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής ή επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο κατά την πρώτη συνδρομή με την παρούσα ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά, δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής ή επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.

5. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο θα κληθούν να παραλάβουν τη συσκευή, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα της Primetel που υπέγραψαν το Συμβόλαιο τους. Οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής online, μέσα από την ιστοσελίδα της Primetel, primetel.com.cy, ή μέσω της εφαρμογής My Primetel App θα παραλάβουν τη συσκευή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους.

6. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

7. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

8. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

9. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel. H Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης.

10. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών της διάρκειας του Συμβολαίου ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του συνδρομητή.

11. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

12. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζονται οι Όροι Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής καθώς και την αναλογική αξία οποιασδήποτε συσκευής που έλαβε μέσα στο πλαίσιο της Προσφοράς. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

13. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.