Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Unlimited Πλάνα κινητής Φινοπωρινή Προσφορά 2020 - Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

1.    H Φθινοπωρινή προσφορά κινητής τηλεφωνίας “Autumn Offer 2020” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 18/09/2020 έως τις 18/10/2020, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας (στο εξής η «Προσφορά»).

2.    Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με:

α. έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο και επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή/και επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει για όλη τη διάρκεια του Συμβολαίου,

είτε με,

β. επιδότηση συσκευής και επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή / και  επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, δηλαδή για 24 μήνες.

3.    Η Προσφορά “Autumn Offer 2020” με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο και επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή/ και με επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α.      Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online

β.      Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό σε οποιοδήποτε Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online

γ.       Υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της Primetel, με 24μηνη δέσμευση.

4.       Η προσφορά “Autumn Offer 2020” με επιδότηση συσκευής και επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή/ και επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS, ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α.      Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε Unlimited Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

β.      Υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Unlimited Προγράμματα της Primetel, με 24μηνη δέσμευση.

5.       Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή στα ανωτέρω Unlimited Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση στο μηναίο πάγιο επιπλέον ΜΒ ίντερνετ κινητής τηλεφωνίας ή/και επιπλέον λεπτά ομιλίας και SMS ανάλογα με το Unlimited Πρόγραμμα που θα επιλέξει. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής κατά την πρώτη συνδρομή δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής.

6.       Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής θα κληθούν να παραλάβουν τη συσκευή, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα της Primetel που υπέγραψαν το Συμβόλαιο τους.

7.       Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

8.       Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

9.       Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

10.   Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel, παρά μόνο με τις προσφορές «Alcatel 1SE 4GB» και «Alcatel 3T 8 16GB». Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στους ακόλουθους συνδέσμους:

«Alcatel 1SE 4G» https://primetel.com.cy/alcatel-1se-4g-oroi-proypotheseis

«Alcatel 3T 8 16GB» https://primetel.com.cy/alcatel-3t-8-16gb-tablet-oroi-proypotheseis

H Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης.

11.   Με τη λήξη της διάρκειας του συμβολαίου είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

12.   Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

13.   Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

14.   Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.