Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Χριστουγεννιάτικη Προσφορά Κινητής 2023

Χριστουγεννιάτικη Προσφορά Κινητής «Xmas 2023»

Όροι και Προϋποθέσεις

  1. H προσφορά κινητής τηλεφωνίας “Xmas 2023” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 13/12/2023 έως τις 15/02/2024, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων (εφεξής «διάρκεια συμβολαίου») κινητής τηλεφωνίας (στο εξής η «Προσφορά»).

  1. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που θα επιλέξουν, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να επωφεληθούν είτε με:

α. έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους, δηλαδή για 24 μήνες, όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα

Πλάνο Κινητής

Μηνιαίο Πάγιο

GIGA UNLIMITED

€ 12.99

GIGA UNLIMITED Plus

€ 17.99

GIGA UNLIMITED Max

€ 22.99

και μια από τις ακόλουθες συσκευές, υπό την προϋπόθεση του μη προώρου τερματισμού της Σύμβασης:

    • Marshall Major IV Bluetooth Black αξίας 120€
    • Xiaomi Redmi Watch 3 Black αξίας 120€
    • ZTE Blade A72S 64GB αξίας 120€

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εξαντλήσεως των αποθεμάτων η Primetel δύναται να αντικαταστήσεις τις επιλογές με οποιεσδήποτε άλλες συσκευές για τους σκοπούς της παρούσας Προσφοράς. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα μπορεί να αλλάξει τη συσκευή που επίλεξε κατά την αίτησή του με άλλη συσκευή.

Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και μόνο κατόπιν ενεργοποίησης όλων των υπηρεσιών τους, θα λάβουν τη συσκευή κατόπιν διαθεσιμότητας και επίδειξης της πολιτικής τους ταυτότητας , από το κατάστημα Primetel όπου έχει υπογραφεί το συμβόλαιο. Οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά online, μέσα από την ιστοσελίδα της Primetel, primetel.com.cy, ή μέσω της εφαρμογής My Primetel App θα παραλάβουν τη συσκευή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συσκευή θα είναι στη διάθεση του Συνδρομητή για να την παραλάβει για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκαν όλες οι καινούργιες ή ανανεωμένες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει τη συσκευή στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

είτε με,

β. επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους, δηλαδή για 24 μήνες, όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα

Πλάνο Κινητής

Μηνιαίο Πάγιο με επιπλέον έκπτωση

GIGA UNLIMITED

€ 9.99

GIGA UNLIMITED Plus

€ 14.99

GIGA UNLIMITED Max

€ 19.99

Διευκρινίζεται ότι οι επιλογές 2(α) και 2(β) μπορούν να συνδυαστούν εκάστη και με επιδότηση συσκευής , σύμφωνα με το άρθρο 3.

  1. Η Προσφορά “Xmas 2023 ”, όπως αυτή αναφέρεται στo άρθρο 2 ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει, απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή ολοκληρώσουν την αίτησή τους διαδικτυακά (online - μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy). Διευκρινίζεται ότι η επιλογή 2.β, με ή χωρίς επιδότηση συσκευής, είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητες που θα υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό σε οποιοδήποτε GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή ολοκληρώσουν την αίτησή τους διαδικτυακά (online-μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy) Διευκρινίζεται ότι η επιλογή 2.β ,είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητες που θα υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

4. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή σταGIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση στο μηναίο πάγιο, έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο και επιδότηση συσκευής ή επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που θα επιλέξει. Διευκρινίζεται ότι εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής κατά την πρώτη συνδρομή με την παρούσα ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά, δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής .

5. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής θα κληθούν να παραλάβουν τη συσκευή, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα της Primetel που υπέγραψαν το Συμβόλαιο τους. Οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής online, μέσα από την ιστοσελίδα της Primetel, primetel.com.cy, ή μέσω της εφαρμογής My Primetel App θα παραλάβουν τη συσκευή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους.6. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

7. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

8. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

9. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel.

H Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης.

10. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών της διάρκειας του Συμβολαίου ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του συνδρομητή.

11. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

12. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζονται οι Όροι Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας. 

13. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.