Προσφορά Tablet 2022

1. H προσφορά Tablet 2022” της PrimeTel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 15/07/2022 έως τις 31/08/2022, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου Internet (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με ένα tablet HUAWEI MEDIAPAD T3 αξίας εκατό τριάντα εννέα (€139) ευρώ, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή επιλέξει η Primetel, βάσει διαθεσιμότητας, υπό την προϋπόθεση του μη προώρου τερματισμού της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εξαντλήσεως των αποθεμάτων η Primetel δύναται να επιλέξει μια οποιαδήποτε άλλη συσκευή για τους σκοπούς της παρούσας Προσφοράς.., όταν εγγραφούν σε

  • Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης όλων των υπηρεσιών τους, θα λάβουν τη συσκευή κατόπιν διαθεσιμότητας και επίδειξης της πολιτικής τους ταυτότητας, από το κατάστημα Primetel όπου έχει υπογραφεί το συμβόλαιο ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών εφόσον έκαναν την αίτησή τους online.

Ο συνδρομητής μπορεί να παραλάβει την συσκευή μόνο αφότου ενεργοποιηθούν όλες οι καινούργιες υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συσκευή θα είναι στη διάθεση του Συνδρομητή για να την παραλάβει για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκαν όλες οι καινούργιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει τη συσκευή στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

3. Η Προσφορά “Tablet 2022” απευθύνεται αποκλειστικά σε:

a. Όλους τους νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε πρόγραμμα Internet 30Mbps, 50Mbps, 80Mbps και 100Mbps, καθώς και στα προγράμματα Fiber Home 150Mbps, 250Mbps, 500Mbps, 1Gbps της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy)

4. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

5. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

6. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο συνδρομητής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel. Διευκρινίζεται ότι, όσοι συνδρομητές κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy), δεν θα επιβαρυνθούν με το αντίστοιχο κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής.

7. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά την Αρχική διάρκεια Συμβολαίου, επιλέξει να υποβαθμίσει την ταχύτητα Internet που αρχικά έχει επιλέξει, θα επιβαρυνθεί με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

8. H Προσφορά, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Internet ή/και Internet και Τηλεόρασης.

9. Με τη λήξη της αρχικής διάρκειας του συμβολαίου, των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων Internet που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

11. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

12. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.