Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων

Η ιστοσελίδα https://primetel.com.cy/ καθώς και η εφαρμογή My Primetel App περιλαμβάνουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διάθεσης προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών που παρέχει η Primetel PLC (στο εξής η «Primetel»).
Διευκρινίζεται ότι η παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι υπηρεσίες διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών της Primetel καθώς και Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις όπου εφαρμόζονται.

1. Διαδικασία Παραγγελίας – Ακύρωση Παραγγελίας

1.1. Επιβεβαίωση Παραγγελίας
Με την λήψη της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η Primetel θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει συμπληρώσει ο πελάτης) και/ή μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

1.2. Η Σύναψη της Σύμβασης για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών μεταξύ της Primetel και του Πελάτη ολοκληρώνεται με την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων από το Πελάτη είτε: α) στο κατάστημα της Primetel που θα επιλέξει, είτε β) κατά την παράδοση της παραγγελίας, στην διεύθυνση της επιλογής του οπότε ο Πελάτης οφείλει να υπογράψει τυπωμένο αντίγραφο της αίτησης του και να το παραδώσει στον Courier, που θα το επιστρέψει στη Εταιρεία, είτε γ) μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής υπογραφής που εφαρμόζει η Primetel και αφού ολοκληρωθούν οι οποιοιδήποτε έλεγχοι από πλευράς της Primetel. Η Σύναψη της Σύμβασης που αφορά την αγορά προϊόντων ολοκληρώνεται αφού γίνει η πληρωμή των προϊόντων από τον Πελάτη και μετά την αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος από μέρους της Primetel ότι έχει λάβει την ηλεκτρονική παραγγελία του Πελάτη.


1.3. Ακύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας είναι εφικτή μόνο όταν βρίσκεται σε κάποιο από τα πιο κάτω στάδια:
i. Όταν η παραγγελία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
ii. Όταν η παράδοση/παροχή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και ο πελάτης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
iii. Όταν ο πελάτης δεν αποδέχεται το προϊόν κατά την παράδοση της παραγγελίας για τους πιο κάτω λόγους:
A. Ο πελάτης έχει αλλάξει γνώμη (σε τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα επωμιστεί τα έξοδα αποστολής).
B. Το προϊόν είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί
Διευκρινίζεται ότι στους δύο πιο πάνω λόγους, το προϊόν πρέπει να είναι άθικτο και σφραγισμένο από τον κατασκευαστή ή από το κατάστημα με ταινία ασφαλείας της Primetel και συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα και όλα τα δώρα που υπήρχαν μαζί με την οποιαδήποτε τυχόν προσφορά.
iv. Ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης/παραλαβής των προϊόντων που επέλεξε ο Πελάτης, όταν ο Πελάτης δεν παραλάβει την παραγγελία του εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του για παραλαβή της παραγγελίας του από κατάστημα της Primetel ή από την ημερομηνία πρώτης προσπάθειας παράδοσης από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

1.4. Τροποποίηση Παραγγελίας
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν είναι δυνατό να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί όπως τροποποιήσει την παραγγελία του θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της, νοουμένου όμως ότι η παραγγελία του βρίσκεται σε ένα από τα στάδια που περιγράφονται πιο πάνω, και επιλέξει εκ νέου τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που επιθυμεί.

1.5. Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Αν κάποια από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμα, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παράδοσής και/ή παροχής τους. Σε τέτοια περίπτωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος και/ή υπηρεσίας. Η τυχόν λοιπή παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί κανονικά, εκτός και αν ο πελάτης προχωρήσει σε ακύρωση της.

1.6. Παραλαβή Παραγγελίας
Η παράδοση του Προϊόντος και/ή Υπηρεσίας γίνεται μόνο στον πελάτη με την επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητας του αιτηθέντος την παραγγελία.

2. Επιστροφές ή Αλλαγές Προϊόντων
Η Primetel αποδέχεται επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων προς τον πελάτη, νοουμένου ότι:
i. Το προϊόν είναι άθικτο και σφραγισμένο από τον κατασκευαστή ή από το κατάστημα με ταινία ασφαλείας της Primetel και συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα και όλα τα δώρα που υπήρχαν μαζί με την οποιαδήποτε τυχόν προσφορά, και
ii. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιστροφή ή αλλαγή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
Ρητά διευκρινίζεται ότι η Primetel δεν αποδέχεται την επιστροφή και/ή αλλαγή οποιωνδήποτε προϊόντων που έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί εκτός και αν αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης ως περιγράφεται πιο κάτω.

3. Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων
3.1. Η επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος που θεωρεί ο πελάτης ως ελαττωματικό, θα πρέπει να γίνει στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα εξαρτήματα που υπήρχαν μαζί με το προϊόν, οδηγούς χρήσης κλπ., σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel.

3.2. Η επιστροφή του εν λόγω προϊόντος θα πρέπει να γίνει από τον πελάτη σε ένα από τα καταστήματα της Primetel, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετικό έντυπο αναφοράς βλάβης για να σταλεί για τεχνικό έλεγχο, όπου θα διαπιστωθεί κατά πόσο το εν λόγω προϊόν είναι ελαττωματικό ή όχι.

3.3. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί πως το προϊόν είναι ελαττωματικό, τότε ο πελάτης δικαιούται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

(i) Επιδιόρθωση του προϊόντος.
(ii) Αντικατάσταση του προϊόντος.
(iii) Μείωση της τιμής.
(iv) Ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού.

3.4. Σε περίπτωση που η συσκευή καλύπτεται από την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης δεν θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

3.5. Διευκρινίζεται ότι επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων αφορά μόνο προϊόντα τα οποία βρίσκονται εντός της περιόδου εγγύησης.

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

4.1. Οι πελάτες των οποίων η Συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε σε κατάστημα της Primetel, σύμφωνα με τον Νόμο 133(Ι)/2013, έχουν το δικαίωμα μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών (από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας και/ή σε περίπτωση πώλησης προϊόντος από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος) να υπαναχωρήσουν από την Συμφωνία χωρίς να αναφέρουν τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέραν από το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος, ως περιγράφεται πιο κάτω.

4.2. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλει όπως ενημερώσει γραπτώς την Primetel για την απόφαση του/της να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη δήλωση μέσω επιστολής ή χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να βρει εδώ και την οποία εν λόγω δήλωσης του/της θα πρέπει να αποστείλει στην Primetel, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: The Maritime Centre, Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@prime-tel.com

Ρητά διευκρινίζεται ότι το βάρος απόδειξης αναφορικά με την ημερομηνία αποστολής της επιστολής / εντύπου υπαναχώρησης βαραίνει τον πελάτη.

4.3. Αφού ασκηθεί επιτυχώς το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Primetel θα επιστρέψει στον πελάτη όλα τα χρήματα που έλαβε για την εν λόγω Συμφωνία (εκτός οποιωνδήποτε ποσών που αναλογούν στην χρήση της υπηρεσίας από τον πελάτη, σε εργατικά και/ή οποιαδήποτε τέλη εγκατάστασης υπηρεσιών, και οποιαδήποτε αναλώσιμα προϊόντα τα οποία έχουν αλλοιωθεί), χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, εκτός αν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών διαφορετικά.

4.4. Όσο αφορά την επιστροφή προϊόντος στην Primetel, κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, σημειώνεται ότι ο πελάτης επιβαρύνεται αποκλειστικά με το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος. Ο πελάτης δύναται να επιστρέψει το προϊόν, άμεσα με την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης και εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, δια χειρός σε οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel, ενημερώνοντας εκ των προτέρων την Primetel στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prime-tel.com

4.5. Διευκρινίζεται ότι ο πελάτης φέρει προσωπική ευθύνη να βεβαιωθεί ότι με την παράδοση της συσκευής και/ή προϊόντος στην Primetel, όλα τα προσωπικά του δεδομένα και/ή τα αρχεία που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή και/ή προϊον έχουν διαγραφεί. Ρητά σημειώνεται ότι η Primetel δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων και/ή αρχείων από την συσκευή. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος όπως αφαιρέσει από την συσκευή και/ή το προϊόν όλους του κωδικούς πρόσβασης, κάρτες SIM, κάρτες μνήμης κτλ, καθώς η Primetel δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια αυτών. Παράλληλα σε περίπτωση που ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει την συσκευή, οφείλει να απενεργοποιήσει την υπηρεσία "Find My iPhone" (αν πρόκειται για συσκευή της Apple), και/ή να καταργήσει/διαγράψει τον λογαριασμό Google για όλες τις συσκευές Android ή Apple και να επαναφέρει την συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν επιστρέψει το προϊόν στην Primetel.

4.6. Σημειώνεται ότι ο πελάτης έχει δικαίωμα να εξετάσει τα προϊόντα για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων, χειρίζοντας τα και ελέγχοντάς τα με τον ίδιο τρόπο όπως θα έκανε σε ένα κατάστημα της Primetel. Η Primetel θεωρεί ότι η εξέταση του προϊόντος για προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και τη λειτουργία του δεν θα πρέπει υπό κανονικές περιστάσεις να ξεπερνά το σύνολο των 30 (τριάντα) λεπτών λειτουργίας του προϊόντος. Σε περίπτωση όμως που ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν με τέτοιο τρόπο που υπερβαίνει την αρχική εξέταση ενός προϊόντος και/ή έχει προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν, η Primetel έχει το δικαίωμα όπως ζητήσει αποζημίωση για τη μειωμένη αξία του προϊόντος που προκύπτει από τέτοια χρήση και μπορεί να αφαιρέσει τέτοια αποζημίωση από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που οφείλεται προς τον πελάτη ως αποτέλεσμα αυτής της χρήσης. Σημειώνεται ότι με την παραλαβή του προϊόντος, η Primetel θα προχωρήσει σε έλεγχο και επιθεώρηση του προϊόντος και θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη για τυχόν μειωμένη αξία που θα αφαιρεθεί από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που ενδέχεται να δικαιούται ο πελάτης.

4.7. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί όπως εξασκήσει το δικαίωμα δικαίωμα υπαναχώρησής του και να μεταφέρει τον αριθμό του σε οποιοδήποτε άλλο παροχέα, θα πρέπει επιπρόσθετα της πιο πάνω διαδικασίας να προχωρήσει με καταχώρηση αίτηση φορητότητας στον εν λόγω παροχέα πριν τον τερματισμό της Συμφωνίας του με την Primetel. Σημειώνεται ότι η Primetel δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας του αριθμού ή υπηρεσίας αν ο πελάτης παραλείψει να καταχωρήσει σχετική αίτηση σε άλλο παροχέα.