Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Internet & TV | Έκπτωση για τους πρώτους 6 μήνες

Όροι και Προϋποθέσεις

1.    Η Primetel PLC (στο εξής η «Primetel») προσφέρει έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους έξι (6) μήνες και απευθύνεται αποκλειστικά σε όλους τους νέους συνδρομητές (εφεξής Συνδρομητές) που επιλέγουν να εγγραφούν σε συγκεκριμένα συνδυαστικά προγράμματα υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης της PrimeΤel.

2.    Η Προσφορά ισχύει από 01/07/2019 έως τις 15/01/2021, με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Προσφορά»).

3.    Η Προσφορά αποτελείται από τέσσερις (4) βασικούς συνδυασμούς πακέτων υπηρεσιών:

α.    To πακέτο “Basic Pack” το οποίο περιλαμβάνει (1) το πρόγραμμα Internet 8Μbps ή Fiber Home 20Mbps και (2) το πακέτο Τηλεόρασης Basic στην τιμή €24.90/μήνα για τους πρώτους έξι (6) μήνες και στην τιμή των €34.90/μήνα για την υπόλοιπη διάρκεια τους συμβολαίου.

β.       To πακέτο “Family Sports” το οποίο περιλαμβάνει (1) το πρόγραμμα Internet 8Μbps ή Fiber Home 20Mbps και (2) το πακέτο Τηλεόρασης Family στην τιμή €29.90/μήνα για τους πρώτους έξι (6) μήνες και στην τιμή των €44.90/μήνα για την υπόλοιπη διάρκεια τους συμβολαίου.

γ.        To πακέτο “Premium Sports” το οποίο περιλαμβάνει (1) το πρόγραμμα Internet 10Μbps ή Fiber Home 20Mbps και (2) το πακέτο Τηλεόρασης Premium στην τιμή €34.90/μήνα για τους πρώτους έξι (6) μήνες και στην τιμή των €49.90/μήνα για την υπόλοιπη διάρκεια τους συμβολαίου.

δ.       To πακέτο “Premium Sports Plus” το οποίο περιλαμβάνει (1) το πρόγραμμα Internet 16Μbps ή Fiber Home 50Mbps και (2) το πακέτο Τηλεόρασης Premium Plus στην τιμή €39.90/μήνα για τους πρώτους έξι (6) μήνες και στην τιμή των €59.90/μήνα για την υπόλοιπη διάρκεια τους συμβολαίου.

Για τους συνδυασμούς πακέτων υπηρεσιών β, γ και δ προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής υψηλότερης ταχύτητας Internet με διαφορετική έκπτωση.

4.       Ο επιλεγόμενος συνδυασμός υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης παραμένει ο ίδιος για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η σχετική Προσφορά παύει να ισχύει.

5.       Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν για τους πρώτους έξι (6) μήνες μειωμένο μηνιαίο πάγιο ανάλογα με το συνδυασμό υπηρεσιών που έχουν επιλέξει.

6.       Μετά την πάροδο των έξι μηνών και για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του συνδρομητή ώς τιμή τιμοκαταλόγου.

7.       Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

8.       Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων των βασικών συνδυαστικών πακέτων της Προσφοράς.

9.       Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

10.    Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές Κινητής τηλεφωνίας της Primetel αλλά όχι με άλλες προσφορές ή/και  προωθητικές ενέργειες της Primetel για τα προγράμματα Internet ή/και Τηλεόρασης.

11.    Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων Internet και Τηλεόρασης σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο κατάλογο της Primetel .

12.    Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

13.    Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel.

14.    Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.