Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Internet & Τηλεόραση - Προσφορά 2020

1. Η Primetel PLC (στο εξής η «Primetel») προσφέρει έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο σε υπηρεσίες διαδικτύου ή/και τηλεόρασης για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

2. Η Προσφορά ισχύει από 29/07/2020 έως τις 30/12/2020, με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Προσφορά»).

3. Η Προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε:

Α. όλους τους νέους Συνδρομητές, που επιλέγουν να εγγραφούν σε συγκεκριμένα προγράμματα υπηρεσιών Internetκαι Τηλεόρασης της Primetel και

Β. υφιστάμενους Συνδρομητές της Primetel , εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους, επιλέγοντας να εγγραφούν σε συγκεκριμένα προγράμματα υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης της PrimeΤel.

4. Η Προσφορά αφορά στα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών:

Α. Υπηρεσίες Internet, με ταχύτητα 10 Mbps, 15Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 80 Mbps και 100 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber Home όλων των διαθέσιμων ταχυτήτων με 24μηνη δέσμευση σε συνδυασμό με ένα από τα Πακέτα Τηλεόρασης Cyprus Sports, Premium, Premium Extra ή Full Pack

5. Οι Συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους με μειωμένο μηνιαίο πάγιο για τις υπηρεσίες Internet ή Internet και Τηλεόρασης ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει. Επιπλέον, οι Συνδρομητές που θα επιλέξουν να εγγραφούν σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, θα επωφεληθούν δωρεάν το τέλος ενεργοποίησης της υπηρεσίας Τηλεόρασης.

6. Η Προσφορά ισχύει εφόσον ο επιλεγόμενος συνδυασμός υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης παραμένει ο ίδιος για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας .Σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η σχετική Προσφορά παύει να ισχύει και ισχύουν οι εκάστοτε δημοσιευμένες χρεώσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων υπηρεσιών internet και/ή τηλεόρασης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά τη διάρκεια τους συμβολαίου, επιλέξει να υποβαθμίσει την ταχύτητα Internet ή του Πακέτου Τηλεόρασης που αρχικά έχει επιλέξει, θα επιβαρυνθεί με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ ή/και με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Πακέτου Τηλεόρασης” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ αντίστοιχα.

7. Μετά την πάροδο της διάρκειας του συμβολαίου (24 μήνες), ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

8. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του Συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο Συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

9. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο Συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων των βασικών συνδυαστικών πακέτων της Προσφοράς (Internet και Τηλεόραση).

10. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel, πλην του κόστους ενεργοποίησης της τηλεόρασης σύμφωνα με τον όρο 5 πιο πάνω .

11. Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές Κινητής τηλεφωνίας της Primetel αλλά όχι με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της Primetel για τα προγράμματα Internet ή/και Τηλεόρασης, παρά μόνο με την προσφορά «4K Smart TV». Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://primetel.com.cy/tos/4k-smart-tv-oroi-prosforas/

12. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προυποθέσεις που διέπουν τα Unlimited προγράμματα, τις υπηρεσίες Internet και τα πακέτα τηλεόρασης, όπου αυτά εφαρμόζονται. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

13. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel.

14. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.