Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Προσφορά Κινητής «Αγίου Βαλεντίνου 1+1»

Προσφορά Κινητής «Αγίου Βαλεντίνου 1+1»

  1. H προσφορά κινητής τηλεφωνίας “Αγίου Βαλεντίνου 1+1” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 14/02/2024 έως τις 16/02/2024, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας (στο εξής η «Προσφορά»).
  2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με δύο συνδρομές σε GIGA UNLIMITED Προγράμματα που έχουν επιλέξει λαμβάνοντας είτε:
  3. Η Προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  α. έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο έως 50% για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου του, δηλαδή για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει

  είτε,

  β. επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο έως 50% για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου του, δηλαδή για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει

  α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν 2 ή περισσότερους υφιστάμενους ενεργούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

  β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό σε 2 ή περισσότερα οποιαδήποτε GIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel.

  γ. Υφιστάμενους συνδρομητές που θα μεταφέρουν 1 ή περισσότερους υφιστάμενους ενεργούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel. Η προσφορά της έκπτωσης στο μηνιαίο πάγιο ή της επιδότησης συσκευής και έκπτωσης στο μηνιαίο πάγιο ισχύει μόνο για τον αριθμό που θα μεταφερθεί, δηλαδή τη νέα συνδρομή.

  δ. Υφιστάμενους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό σε 1 ή περισσότερα οποιαδήποτε GIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel. Η προσφορά της έκπτωσης στο μηνιαίο πάγιο ή της επιδότησης συσκευής και έκπτωσης στο μηνιαίο πάγιο ισχύει μόνο για τον αριθμό που θα ενεργοποιηθεί, δηλαδή τη νέα συνδρομή.

  4. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή στα GIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση στο μηναίο πάγιο ανάλογα με το GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που θα επιλέξει. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής ή επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο κατά την πρώτη συνδρομή με την παρούσα ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά, δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής ή επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.

  5. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο θα κληθούν να παραλάβουν τη συσκευή, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα της Primetel που υπέγραψαν το Συμβόλαιο τους.

  6. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

  7. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

  8. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

  9. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel.

  H Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης.

  10. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών της διάρκειας του Συμβολαίου ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του συνδρομητή.

  11. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

  12. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζονται οι Όροι Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας. 

  13. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.