Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Προσφορά Κινητής για Νέους κάτω των 25

1. Η “Προσφορά Κινητής για Νέους κάτω των 25” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 25/08/2021 έως τις 30/09/2021, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Η “Προσφορά Κινητής για Νέους κάτω των 25”, απευθύνεται αποκλειστικά σε συνδρομητές κάτω των 25 ετών (Συνδρομητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 25ο έτος ηλικίας) που αποδεικνύεται με επίδειξη της πολιτικής τους ταυτότητας. Το όνομα του συνδρομητή πρέπει να είναι το ίδιο που αναγράφεται στην Ταυτότητα που επιδυκνείεται κατά την εγγραφή. Κάθε συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί της Προσφοράς, μόνο μία φορά.

3. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με περισσότερα MB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους και:

α. ‘Εκπτωση στο μηνιαίο πάγιο του Προγράμματος Κινητής Τηλεφωνίας GIGA Smart M για όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.

είτε με,

β. Επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο του Προγράμματος Κινητής Τηλεφωνίας GIGA Smart M για όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.

4. (I)Η “Προσφορά Κινητής για Νέους κάτω των 25” με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο του Προγράμματος Κινητής Τηλεφωνίας GIGA Smart M για όλη τη διάρκεια της Προσφοράς απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) στο GIGA Smart M Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy)

β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με νέο αριθμό στο GIGA Smart M Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy)

γ. Υφιστάμενους συνδρομητές Κινητής της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους με 24μηνη δέσμευση στο GIGA Smart M Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel .

(II) Διευκρινίζεται ότι, οι Νέοι συνδρομητές των κατηγοριών 4.α. και 4.β. που θα κάνουν την αίτησή τους online μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel primetel.com.cy θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με Ασύρματα Ακουστικά Xiaomi Mi True 2 Basic αξίας €49.90 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel (στο εξής η «Συσκευή»), βάσει διαθεσιμότητας, υπό την προϋπόθεση του μη προώρου τερματισμού της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η Primetel θα αποστέλλει στον Συνδρομητή τη Συσκευή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μαζί με την κάρτα SIM και το αντίγραφο του συμβολαίου του. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει τη Συσκευή στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

5. (I)Η “Προσφορά Κινητής για Νέους κάτω των 25” με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο του Προγράμματος Κινητής Τηλεφωνίας GIGA Smart M για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στο GIGA Smart M Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy)

β. Υφιστάμενους συνδρομητές Κινητής της Primetel, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους με 24μηνη δέσμευση στο GIGA Smart M Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel .

(II) Διευκρινίζεται ότι, οι Νέοι συνδρομητές της κατηγορίας 5.α. που θα κάνουν την αίτησή τους online μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel primetel.com.cy θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, με Ασύρματα Ακουστικά Xiaomi Mi True 2 Basic αξίας €49.90 ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel (στο εξής η «Συσκευή»), βάσει διαθεσιμότητας, υπό την προϋπόθεση του μη προώρου τερματισμού της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η Primetel θα αποστέλλει στον Συνδρομητή τη Συσκευή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μαζί με την κάρτα SIM και το αντίγραφο του συμβολαίου του. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει τη Συσκευή στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

6. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που κάνουν την αίτηση τους online, στο GIGA Smart M Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας, είτε με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο είτε με επιδότηση συσκευής, ανεξάρτητα αν προβούν σε περισσότερες από μια παραγγελίες online, μπορούν να επωφεληθούν με Ασύρματα Ακουστικά Xiaomi Mi True 2 Basic αξίας €49.90, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα επιλέξει η PrimeTel βάσει διαθεσιμότητας (στο εξής η «Συσκευή»), μόνο μία φορά.

7. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή στα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση στο μηναίο πάγιο ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που θα επιλέξει. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο κατά την πρώτη συνδρομή δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.

8. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο θα κληθούν να παραλάβουν τη συσκευή, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα της Primetel που υπέγραψαν το Συμβόλαιο τους. Οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο online, μέσα από την ιστοσελίδα της Primetel primetel.com.cy, θα παραλάβουν τη συσκευή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους.

9. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

10. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

11. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

12. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel, παρά μόνο με τις προσφορές «Xiaomi Redmi 9A 32GB» ή «LENOVO TAB (TB-8505X) M8 8", 2/32GB». Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στους ακόλουθους συνδέσμους:

«Xiaomi Redmi 9A 32GB»

«LENOVO TAB (TB-8505X) M8 8", 2/32GB»

Ρητά διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο συνδρομητής κάνει την αίτηση του online δεν μπορεί να επωφεληθεί ταυτόχρονα με τις πιο πάνω δύο προσφορές και με τα Ασύρματα Ακουστικά Xiaomi Mi True 2 Basic, βάσει των άρθρων 4(ΙΙ) και 5(II).

H Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης.

13. Με τη λήξη της διάρκειας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ως η Προσφορά, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας και τα κανονικά MB (Mobile Internet) που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

14. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

15. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

16. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.