Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Primetel TV App

1. Γενικά

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας Primetel TV (=εφ’εξής «Υπηρεσία») μέσω εφαρμογής (Smart TV App). Η Υπηρεσία μέσω Smart TV App που παρέχεται από τη Primetel, προσφέρει τη δυνατότητα στους Συνδρομητές της Primetel TV να παρακολουθήσουν ψυχαγωγικό περιεχόμενο «περιεχόμενο Primetel TV» μέσω εφαρμογής σε έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TVs), με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σταθερή σύνδεση Primetel στο διαδίκτυο ή μέσω της υπηρεσίας Primetel Plug n Play TV.

2. Μέθοδος πρόσβασης

Η Υπηρεσία μέσω εφαρμογής σε έξυπνες τηλεοράσεις (= εφ’εξής «Smart TV App») παρέχεται σε υφιστάμενο ή νέο οικιακό Συνδρομητή Primetel TV (=εφ’ εξής «ο Συνδρομητής») ως εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην βασική Υπηρεσία (η οποία παρέχεται σήμερα μέσω του σταθερού ευρυζωνικού δικτύου Primetel και με τη χρήση αποκωδικοποιητή (Set-Top-Box). Εξαίρεση αποτελεί η υπηρεσία Plug n Play TV, όπου δεν απαιτείται η πρόσβαση στο ιντερνετ να είναι μέσω υπηρεσίας Primetel. Το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω της Υπηρεσίας καθορίζεται από τη Primetel και γνωστοποιείται στον Συνδρομητή μέσω της ιστοσελίδας της στις διευθύνσεις https://primetel.com.cy/paketa-intenet-tv-el και https://primetel.com.cy/home-fiber-tv-bundle-el

Το περιεχόμενο ενηλίκων δεν διατίθεται μέσω του Smart TV App

Το Smart TV App παρέχεται σε τρεις εκδόσεις αναλόγως του είδους της έξυπνης τηλεόρασης (Smart TV):

Εφαρμογή Android: για έξυπνες τηλεοράσεις Android και διατίθεται στο Google Play Store με λογισμικό Android TV 7 ή νεότερο.

Εφαρμογή Samsung: για έξυπνες τηλεοράσεις Samsung και διατίθεται στο Samsung App Store με λογισμικό Tizen 4.0 ή νεότερο.

Εφαρμογή LG: για έξυπνες τηλεοράσεις LG και διατίθεται στο LG Content Store με λογισμικό WebOS4+ και να είναι FHD ή UHD.

H Υπηρεσία μέσω Smart TV App διέπεται από τη «Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» της Primetel και τους «Ειδικούς Όρους» της Υπηρεσίας Primetel TV και της υπηρεσίας Plug n Play TV. Πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα της Primetel στο Γενική Σύμβαση και Ειδικοί Όροι υπηρεσιών | https://primetel.com.cy/oroi

3. Συνδρομητικά Πακέτα και Τιμές

Η υπηρεσία μέσω Smart TV App παρέχεται μέσω των βασικών οικιακών πακέτων Basic, Family, Cyprus Sports, Premium, Premium Extra και Full TV και Plug n Play TV.

Συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα και τιμές της Υπηρεσίας μέσω Smart TV App μπορείτε να βρείτε στην σελίδα της https://primetel.com.cy/arxiki

Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των τελών των υπηρεσιών της σύμφωνα με τη «Γενική Σύμβαση Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» της Primetel και τους «Ειδικούς Όρους» της Υπηρεσίας Primetel TV.

4. Λειτουργία Υπηρεσίας Smart TV App

Η Υπηρεσία μέσω TV App και το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω αυτής, προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση μόνο μέσω της σταθερής γραμμής του συνδρομητή, ή οποιαδήποτε άλλη μπορεί να κατέχει ο ίδιος κάτω από τον ίδιο λογαριασμό (κωδικό πελάτη), εκτός της υπηρεσίας Plug n Play TV, και όχι για εμπορική χρήση. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής στην Υπηρεσία μέσω TV App, παρέχεται στον Συνδρομητή το περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης και θέασης. Η δημόσια προβολή της Υπηρεσίας μέσω TV App δεν επιτρέπεται.

Η προβολή του περιεχομένου της υπηρεσίας μέσω του Smart TV App, είναι δυνατή σε περιοχές εντός της δικαιοδοσίας ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου είναι αδειοδοτημένο το περιεχόμενο και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/1128.

Η χρήση της Υπηρεσίας μέσω Smart TV App από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.

Με τα βασικά πακέτα της Υπηρεσίας (Basic, Family, Cyprus Sports, Premium, Premium Extra, Full TV και Plug n Play TV) δίνεται η δυνατότητα εγγραφής μίας (1) συσκευής τηλεόρασης.

Για θέαση σε πέραν από μία (1) τηλεόραση διατίθεται το «Πακέτο Πρόσθετης Θέασης» με κόστος €6/μήνα για ένα (1) επιπλέον σημείο θέασης για ταχύτητες έως 30Mbps ή έως τρία (3) επιπλέον σημεία θέασης για ταχύτητες από 30 Mbps και άνω. Στην υπηρεσία Plug n Play TV, δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετων σημείων θέασης. Στην περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει αγοράσει το «Πακέτο Πρόσθετης Θέασης», οι τηλεοράσεις στο υποστατικό του θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα εφόσον είναι συνδεδεμένες στο ίδιο σταθερό ευρυζωνικό δίκτυο ή σε διαφορετικό κάτω από τον ίδιο κωδικό πελάτη.

Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες της Υπηρεσίας Primetel TV μέσω Smart TV App επικαιροποιούνται τακτικά και βρίσκονται στο https://primetel.com.cy/arxiki

Η Υπηρεσία μέσω Smart TV App επιτρέπει την προβολή περιεχομένου σε συσκευές που υποστηρίζουν το λογισμικό της Υπηρεσίας Primetel TV. Αυτό το λογισμικό καθώς και οι λειτουργίες και οι δυνατότητες τη Υπηρεσίας μέσω Smart TV App ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή. Eπικαιροποιημένες πληροφορίες βρίσκονται στο https://primetel.com.cy/arxiki

Η ελάχιστη ταχύτητα internet για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας είναι τα 20Mbps.

Ο Συνδρομητής αποδέχεται να λαμβάνει αυτόματα αναβαθμίσεις της εφαρμογής της Υπηρεσίας μέσω Smart TV App.

Ο Συνδρομητής αποδέχεται να μην αρχειοθετεί, αναπαράγει, διανέμει, τροποποιεί, προβάλλει, παρουσιάζει, δημοσιεύει, αδειοδοτεί, δημιουργεί παράγωγο περιεχόμενο, προσφέρει προς πώληση ούτε να χρησιμοποιεί (με την εξαίρεση των ρητά επιτρεπόμενων βάσει των παρόντων όρων Χρήσης) περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από την Υπηρεσία μέσω Smart TV App.

Επίσης, ο Συνδρομητής αποδέχεται να μην παρακάμπτει, καταργεί, τροποποιεί, απενεργοποιεί, υποβαθμίζει ή αναστέλλει τις λειτουργίες προστασίας του περιεχομένου της Υπηρεσίας μέσω Smart TV App, να μην χρησιμοποιεί προγράμματα ρομπότ, ανίχνευσης (spider), εξαγωγής δεδομένων ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για την πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω Smart TV App, να μην προβαίνει σε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων προϊόντων ή διαδικασιών με δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω Smart TV App, να μην εισάγει κωδικούς ή προϊόντα και να μην παραποιεί το περιεχόμενο της Υπηρεσίας μέσω Smart TV App με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και να μην χρησιμοποιεί μεθόδους άντλησης δεδομένων, συγκέντρωσης δεδομένων ή εξαγωγής. Επίσης, αποδέχεται να μην προβαίνει σε μεταφόρτωση, δημοσίευση αποστολή μέσω email ή άλλη αποστολή ή μετάδοση υλικού σχεδιασμένου για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή, υλικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας που σχετίζεται με την Υπηρεσία μέσω Smart TV App, συμπεριλαμβανομένων των ιών λογισμικού ή άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων χρήσης ή συμμετοχής σε παράνομη ή δόλια χρήση της Υπηρεσίας, ενδέχεται η Primetel να διακόψει ή να περιορίσει τη χρήση της Υπηρεσίας μέσω Smart TV App καθώς και να προβεί σε όλα τα δέοντα νομικά μέτρα.

5. Κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή Primetel TV μέσω Smart TV App

Το όνομα χρήστη (login) και ο κωδικός πρόσβασης (password), που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία μέσω Smart TV App, θα αποστέλλεται στον Συνδρομητή με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας μέσω SMS.

Ο κωδικός πρόσβασης συνδυάζεται με το όνομα χρήστη (username) για πρόσβαση στην Υπηρεσία Primetel TV.

Για τη διατήρηση του ελέγχου του λογαριασμού και την αποφυγή πρόσβασης άλλων στο λογαριασμό, ο Συνδρομητής πρέπει να εποπτεύει τις συσκευές που υποστηρίζουν την Υπηρεσία μέσω TV App, και οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην Υπηρεσία, καθώς και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασής (Password) του.

Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στη Primetel.

Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την Υπηρεσία προκειμένου να προστατεύσει τον ίδιο τον Συνδρομητή, την Υπηρεσία ή τους συνεργάτες της από παραπλανητικές ενέργειες.

6. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Primetel στο 133.