Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας - Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Τα συμπεριλαμβανόμενα λεπτά ομιλίας, μηνύματα και Mobile Internet των Unlimited προγραμμάτων Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κλήσεις σε εθνικά δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς σταθερής και κινητά), SMS προς τοπικά δίκτυα και Mobile Internet ενώ βρίσκεστε στην Κύπρο. Εξαιρούνται κλήσεις/SMS προς διεθνείς προορισμούς και προς ειδικές και υπερτιμημένες υπηρεσίες καθώς και χρήση περιαγωγής.
 2. Τα Λεπτά Ομιλίας, SMS και MΒ που δεν χρησιμοποιούνται εντός του μήνα, δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.
 3. Για την απεριόριστη πρόσβαση στο Internet που προσφέρει το πρόγραμμα Κινητής Unlimited 6, εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης. Όταν η συνολική χρήση σε ένα ημερολογιακό μήνα ξεπεράσει τα 100GB, η Primetel θα μειώνει την ταχύτητα σύνδεσης στα 512kbps (download/upload) μέχρι το τέλος του μήνα, για την προστασία της απόδοσης του δικτύου και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους χρήστες υπηρεσιών δεδομένων της Primetel.
 4. Συγκεκριμένα για το Unlimited 6 πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας, διευκρινίζεται ότι η χρήση των ενσωματωμένων MB μπορεί να γίνει μόνο σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones). To Unlimited 6 είναι πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες συσκευές όπως tablet, laptop κ.α. για τις οποίες η Primetel διαθέτει τα προγράμματα “Internet στο Laptop & Tablet” (Mobile Broadband & MiFi).
 5. Εάν εξαντληθούν τα λεπτά ομιλίας ή/και τα SMS ή/και τα MB του προγράμματος εντός του μήνα, τότε εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις του αντίστοιχου προγράμματος της Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel.
 6. Η απεριόριστη χρήση των Unlimited προγραμμάτων διέπεται από την Πολιτική Ορθής Χρήσης Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel.
 7. Απαιτείται εξόφληση μηνιαίου λογαριασμού μέσω αυτόματης τραπεζική εντολής.
 8. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 133.

Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο

 1. Τα Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο απευθύνονται σε όλους τους νέους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με 24μηνη δέσμευση.
 2. Υφιστάμενοι συνδρομητές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel μπορούν να εγγραφούν στα Unlimited προγράμματα με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και ανανεώσουν το συμβολαίου τους για 24μήνες.
 3. Η έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο των Unlimited προγραμμάτων ισχύει για τους πρώτους 24 μήνες. Στη λήξη των 24 μηνών εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων.
 4. Εφαρμόζεται τέλος σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας €9.00 για νέους συνδρομητές.
 5. Τα Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της Primetel.

Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας με επιδότηση συσκευής ή δωροεπιταγή

 1. Τα Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με επιδότηση συσκευής ή δωροεπιταγή, απευθύνονται σε νέους συνδρομητές που μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στην Primetel με 24μηνη δέσμευση και δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeΤel.
 2. Οι νέοι συνδρομητές που μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στα Unlimited προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας μπορούν να λάβουν με επιδότηση οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες συσκευές μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή δωροεπιταγή.
 3. Οι νέοι συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν με επιδότηση συσκευής ή δωροεπιταγή μόνο μία φορά. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε από την επιδότηση συσκευής ή την δωροεπιταγή κατά την πρώτη συνδρομή, για τις επιπλέον συνδρομές δεν μπορεί να επωφεληθεί ξανά με επιδότηση συσκευής ή δωροεπιταγή αλλά με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.
 4. Υφιστάμενοι συνδρομητές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel μπορούν να εγγραφούν στα Unlimited προγράμματα με επιδότηση συσκευής ή δωροεπιταγή, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και ανανεώσουν το συμβολαίου τους για 24μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για το ποσό της επιδότησης ή δωροεπιταγής που ισχύει για υφιστάμενους συνδρομητές στα κέντρα εξυπηρέτησης της Primetel ή στο 133.
 5. Η δωροεπιταγή που αντιστοιχεί στο Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει οι συνδρομητές, μπορεί να εξαργυρωθεί στα συνεργαζόμενα καταστήματα που βρίσκονται στην ακόλουθη λίστα https://primetel.com.cy/simeia-polisis, κατά την στιγμή της εξαργύρωσης. Διευκρινίζεται ότι τη δωροεπιταγή θα τη λάβουν οι συνδρομητές, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου τους. Νοείται ότι η εν λόγω Δωροεπιταγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή υπηρεσιών ή/και λογαριασμών.
 6. Η επιδότηση συσκευής που αντιστοιχεί στο Unlimited Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει οι συνδρομητές, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel. Διευκρινίζεται ότι η συσκευή θα δοθεί στους συνδρομητές μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου τους.
 7. Διευκρινίζεται ότι η επιδότηση συσκευής ή η δωροεπιταγή είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από επιδότηση συσκευής ή η δωροεπιταγή.
 8. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του βασικού πακέτου της Προσφοράς.
 9. Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των Unlimited Προγραμμάτων.
 10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα Unlimited Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ Unlimited Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.
 11. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής ή δωροεπιταγή για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού ή/και αγαθών. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.
 12. Εφαρμόζεται τέλος σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας €9.00 για νέους συνδρομητές.
 13. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.