Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

(Λεπτομέρειες για τη συγκατάθεση)

Αγαπητέ/ή,

Όλα τα προσωπικά σου δεδομένα θα επεξεργαστούν σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Primetel PLC και μπορείς να βρείς πληροφορίες και λεπτομέρειες εδώ.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για να γίνει συνδυασμένη χρήση των δεδομένων μου μέσω συστήματος, ώστε να γίνει αναζήτηση στα πιο κάτω αρχεία για αυτόματη κατάρτιση του οικονομικού μου προφίλ:

  1. Αρχείο κακοπληρωτών της Primetel
  2. Δεδομένα και έγγραφα που παρείχα στην Primetel.

Επιπρόσθετα συμφωνώ ότι καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας μου με την Primetel, η Primetel θα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κάνει χρήση των δεδομένων μου για επανεξέταση της συναλλακτικής μου συμπεριφοράς στα πιο πάνω Αρχεία.

Δηλώνω ότι έχω πληροφορηθεί για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις λεπτομέρειες των δεδομένων μου που είναι καταχωρημένα σε όλα τα πιο πάνω αρχεία.

Έχω ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμα μου να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή ώστε να τερματιστεί οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την Primetel. (για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@prime-tel.com.