Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Προσφορά Internet με μειωμένη τιμή για 12 μήνες

1. H προσφορά “Internet με μειωμένη τιμή για 12 μήνες” της Primetel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 12/10/2023 έως τις 30/11/2023, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου Internet (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες, για το πρόγραμμα Internet 10Mbps, 20Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 80 Mbps ή 100 Mbps καθώς και για το πρόγραμμα Fiber Home 60Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 300Mbps, 500Mbps ή 1Gbps που έχουν επιλέξει.

3. Η Προσφορά “Internet με μειωμένη τιμή για 12 μήνες” με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Όλους τους νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν σε πρόγραμμα Internet 10Mbps, 20Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 80 Mbps ή 100 Mbps καθώς και στο πρόγραμμα Fiber Home 60Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200Mbps, 300Mbps, 500Mbps ή 1Gbps της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy)

4. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

5. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

6. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel. Διευκρινίζεται ότι, όσοι συνδρομητές κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy), δεν θα επιβαρυνθούν με το αντίστοιχο κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής.

7. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά την Αρχική διάρκεια Συμβολαίου, επιλέξει να υποβαθμίσει την ταχύτητα Internet που αρχικά έχει επιλέξει, θα επιβαρυνθεί με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

8. H Προσφορά, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Internet ή/και Internet και Τηλεόρασης.

9. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών και για όλη την αρχική διάρκεια του συμβολαίου ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του συνδρομητή ώς τιμή τιμοκαταλόγου.

10. Με τη λήξη της αρχικής διάρκειας του συμβολαίου των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων Internet που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

11. Οι συνδρομητές που επιλέγουν να συνδυάσουν κάτω από το ίδιο πακέτο υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς τουλάχιστον ένα πρόγραμμα Κινητής τηλεφωνίας της Primetel GIGA Smart ή GIGA Unlimited, επωφελούνται με επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο σε υπηρεσίες διαδικτύου για την αρχική διάρκεια του συμβολαίου (24 μήνες). Η έκπτωση αυτή ισχύει για πρόγραμμα Internet 20Mbps και άνω ή Home Fiber 100Mbps και άνω, εφόσον ο επιλεγόμενος συνδυασμός υπηρεσιών Internet και Κινητής, παραμένει ο ίδιος για όλη την αρχική Διάρκεια του Συμβολαίου.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Primetel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προυποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα, τις υπηρεσίες Internet και τα πακέτα τηλεόρασης, όπου αυτά εφαρμόζονται. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

12. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής, όπου αυτό εφαρμόζεται. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

13. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.