Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Προσφορά Internet Έκπτωση 50% για όλο το 2021

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η προσφορά «Έκπτωση 50% για όλο το 2021» της Primetel PLC (στο εξής η «Primetel»), ισχύει από 18/05/2021/2021 έως τις 18/06/2021, με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν με έκπτωση 50% στο μηνιαίο πάγιο σε υπηρεσίες Internet μέχρι τις 31/12/2021 .

3. Η Προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε:

Όλους τους νέους Συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν σε συγκεκριμένα προγράμματα υπηρεσιών Internet ή Internet και Κινητής της Primetel, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 και

4. Διευκρινίζεται πως οι Συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν με την Προσφορά μόνο μία φορά. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε από την προσφορά κατά την πρώτη συνδρομή, για τις επιπλέον συνδρομές δεν μπορεί να επωφεληθεί ξανά με την προσφορά αλλά θα ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

5. Η Προσφορά αφορά στα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών:

Α. Υπηρεσίες Internet, με ταχύτητα 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps και 50 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber με ταχύτητα 100Mbps, 150Mbps και 250Mbpsμε 24μηνη δέσμευση και

Β. Υπηρεσίες Internet, με ταχύτητα 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps και 50 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber με ταχύτητα 100Mbps, 150Mbps και 250Mbps, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε πρόγραμμα Κινητής GIGA Smart ή GIGA Unlimited, με 24μηνη δέσμευση

6. Οι Συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν με μειωμένο μηνιαίο πάγιο κατά 50% για τις υπηρεσίες Internet ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει, έως τις 31/12/2021.

7. Η Προσφορά ισχύει εφόσον το πακέτο υπηρεσιών που επιλέχθηκε από το συνδρομητή, σύμφωνα με τη διάταξη 5, παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας. Σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η σχετική Προσφορά παύει να ισχύει και ισχύουν οι εκάστοτε δημοσιευμένες χρεώσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων υπηρεσιών internet και/ή Κινητής. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά την περίοδο των 24 μηνών ως η διάρκεια της Προσφοράς, επιλέξει να υποβαθμίσει την ταχύτητα Internet που αρχικά έχει επιλέξει, θα επιβαρυνθεί με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

8. Μετά την πάροδο της 31/12/2021 και για όλη την εναπομείνασα διάρκεια των 24 μηνών της Προσφοράς, ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του Συνδρομητή ως τιμή τιμοκαταλόγου. Μετά την πάροδο της διάρκειας των 24 μήνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeΤel.

9. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του Συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο Συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

10. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο Συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του πακέτου Internet.

11. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

12. Η Προσφορά συνδέεται με τις τρέχουσες προσφορές Κινητής τηλεφωνίας της Primetel αλλά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της Primetel για τα προγράμματα Internet ή/και Τηλεόρασης.

13. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Primetel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προυποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα, τις υπηρεσίες Internet και τα πακέτα τηλεόρασης, όπου αυτά εφαρμόζονται. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

14. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών ως η Προσφορά, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel.

15. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.