Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

4K Smart TV | Προσφορά - Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η Primetel PLC (στο εξής η «Primetel») παρέχει την ευκαιρία σε όλους τους νέους συνδρομητές (εφεξής Συνδρομητές) που επιλέγουν να εγγραφούν σε συγκεκριμένα συνδυαστικά προγράμματα υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης της PrimeΤel να αποκτήσουν μια τηλεόραση με μηνιαίες δόσεις.

2. Η Προσφορά ισχύει από 26/02/2021 έως τις 30/04/2021, με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Προσφορά»).

3. Η Προσφορά της Primetel, απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν στο πακέτο Internet και Τηλεόρασης “Internet & TV Προσφορά 2021” με 24μηνη δέσμευση. Οι συνδρομητές αποκτούν την τηλεόραση με μηνιαίες δόσεις βάσει των παρόντων όρων. Για τα πακέτα υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης “ Internet & TV Προσφορά 2021” ισχύουν οι ειδικοί όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Primetel https://primetel.com.cy/internet-tv-discount-for-the-first-six-6-months-el

4. Ο επιλεγόμενος συνδυασμός υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης παραμένει ο ίδιος για όλη τη διάρκεια του Συμβολαίου και σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η σχετική Προσφορά παύει να ισχύει.

5. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά μπορούν να επιλέξουν μια εκ των δύο πιο κάτω συσκευών με την καταβολή μηνιαίων δόσεων και υπό την προϋπόθεση του μη προώρου τερματισμού της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων:

α. α) Τηλεόραση Hitachi αξίας 240 Ευρώ χωρίς αρχικό κόστος με την καταβολή 10 ευρώ μηνιαία δόσης.

ή

β. β) Τηλεόραση Hitachi αξίας 360 Ευρώ χωρίς αρχικό κόστος με την καταβολή 15 ευρώ μηνιαίας δόσης.

6. Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου σε οποιοδήποτε κατάστημα Primetel και κατόπιν ενεργοποίησης των υπηρεσιών τους, θα λάβουν την Τηλεόραση κατόπιν διαθεσιμότητας και αφού έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες τους με επίδειξης της πολιτικής τους ταυτότητας από το κατάστημα Primetel στο που θα τους υποδείξει ο αντίστοιχος υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Συνδρομητή για να περάσει να παραλάβει την Τηλεόρασημέσω του τηλεφώνου επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής κατά την σύναψη του συμβολαίου του. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω Συσκευή θα είναι στη διάθεση του Συνδρομητή για να την παραλάβει για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης προς τον συνδρομητή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει την Τηλεόραση στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

7. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

8. Κάθε συνδρομητής δικαιούται να επωφεληθεί της Προσφοράς μόνο μια φορά και να λάβει μέγιστο μία (1) Τηλεόραση ανεξάρτητα από το συνδεθεί σε παραπάνω από ένα συμβόλαια.

9. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων των βασικών συνδυαστικών πακέτων της Προσφοράς.

10. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

11. Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές Κινητής τηλεφωνίας της Primetel αλλά όχι με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της Primetel για τα προγράμματα Internet ή/και Τηλεόρασης παρά μόνο με την προσφορά «Internet & Τηλεόραση 50% Έκπτωση για τους πρώτους έξι (6) μήνες». Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://primetel.com.cy/tos/special/ekptosi-6-mines-internet-tileorasi/

12. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») ,οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα προγράμματα Internet και Τηλεόρασης καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις της προσφοράς «Internet & Τηλεόραση 50% Έκπτωση για τους πρώτους έξι (6) μήνες, σε περίπτωση που ο συνδρομητής την επιλέξει . Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

13. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία της Τηλεόρασης. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας

14. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.