Προσφορά Internet & Full TV Προσφορά 2022

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η προσφορά «Internet & Full TV 2022» της Primetel PLC (στο εξής η «Primetel»), ισχύει από 02/08/2022/ έως τις 30/09/2022, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι Συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο σε υπηρεσίες διαδικτύου ή/και τηλεόρασης για εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Επιπλέον, οι Συνδρομητές που θα λάβουν την προσφορά θα επωφεληθούν με επιπλέον έκπτωση για τους τρεις (3) πρώτους ολόκληρους μήνες της διάρκειας του συμβολαίου τους.

3. Η Προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε:

Α. Όλους τους νέους Συνδρομητές, που επιλέγουν να εγγραφούν σε συγκεκριμένα προγράμματα υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης της Primetel, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 4, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel ή κάνουν την αίτησή τους online (μέσα από την εφαρμογή My Primetel App ή την ιστοσελίδα της Primetel: primetel.com.cy), και

Β. Υφιστάμενους Συνδρομητές της Primetel στην υπηρεσία διαδικτύου, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, δεν επωφελούνται από άλλη προσφορά της Primetel, δεν έχουν ενεργή υπηρεσία τηλεόρασης και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel και επιλέγοντας να εγγραφούν σε συγκεκριμένα προγράμματα υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης της Primetel, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 4.

4. Η Προσφορά αφορά στα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Διάρκεια του Συμβολαίου»):

Υπηρεσίες Internet, με ταχύτητα 20 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 80 Mbps και 100 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber Home με ταχύτητα 100Mbps, 150Mbps, 250Mbps, 500Mbps και 1Gbps σε συνδυασμό με το Πακέτο ΤηλεόρασηςFull Pack

5. Οι Συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν για τη Διάρκεια του Συμβολαίου με μειωμένο μηνιαίο πάγιο για τις υπηρεσίες Internet ή Internet και Τηλεόρασης ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει. Επιπλέον, οι Συνδρομητές που θα επιλέξουν να εγγραφούν σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, θα επωφεληθούν με επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους τρεις (3) πρώτους μήνες της Διάρκειας του Συμβολαίου τους για τις υπηρεσίες Internet ή Internet και Τηλεόρασης ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει. Τέλος, οι Συνδρομητές που θα επιλέξουν να εγγραφούν σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, θα επωφεληθούν δωρεάν το τέλος ενεργοποίησης της υπηρεσίας Τηλεόρασης.

6. Η Προσφορά ισχύει εφόσον ο επιλεγόμενος συνδυασμός υπηρεσιών Internet και Τηλεόρασης παραμένει ο ίδιος για όλη τη Διάρκεια του Συμβολαίου (δηλαδή για 24 μήνες). Σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η σχετική Προσφορά παύει να ισχύει και ισχύουν οι εκάστοτε δημοσιευμένες χρεώσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων υπηρεσιών internet και/ή τηλεόρασης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά την Διάρκεια του Συμβολαίου, επιλέξει να υποβαθμίσει την ταχύτητα Internet ή του Πακέτου Τηλεόρασης που αρχικά έχει επιλέξει, θα επιβαρυνθεί με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ ή/και με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Πακέτου Τηλεόρασης” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ αντίστοιχα.

7. Με τη λήξη της διάρκειας των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

8. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του Συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο Συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

9. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο Συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων των βασικών συνδυαστικών πακέτων της Προσφοράς (Internet και Τηλεόραση).

10. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel, πλην του κόστους ενεργοποίησης της τηλεόρασης σύμφωνα με τον όρο 5 πιο πάνω .

11. Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές Κινητής τηλεφωνίας της Primetel αλλά όχι με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της Primetel για τα προγράμματα Internet ή/και Τηλεόρασης, παρά μόνο με την προσφορά «4K Smart TV». Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://primetel.com.cy/4k-smart-tv-promo-terms-and-conditions-el

12.Οι συνδρομητές που θα λάβουν την προσφορά, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα tablet HUAWEI MEDIAPAD T3 αξίας εκατό τριάντα εννέα (€139) ευρώ, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή επιλέξει η Primetel, βάσει διαθεσιμότητας, υπό την προϋπόθεση του μη προώρου τερματισμού της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μέσω εικοσιτεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων των πέντε ευρώ και εβδομηντα εννέα λετπών (€5.79).

Οι συνδρομητές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμβολαίου και κατόπιν ενεργοποίησης όλων των υπηρεσιών τους, θα λάβουν τη συσκευή κατόπιν διαθεσιμότητας και επίδειξης της πολιτικής τους ταυτότητας, από το κατάστημα Primetel όπου έχει υπογραφεί το συμβόλαιο ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών εφόσον έκαναν την αίτησή τους online.

    Ο συνδρομητής μπορεί να παραλάβει την συσκευή μόνο αφότου ενεργοποιηθούν όλες οι καινούργιες υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συσκευή θα είναι στη διάθεση του Συνδρομητή για να την παραλάβει για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκαν όλες οι καινούργιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής με δική του υπαιτιότητα δεν παραλάβει τη συσκευή στην περίοδο των 60 ημερολογιακών ημερών, χάνει το δικαίωμα απόκτησής της.

    13. Οι συνδρομητές που επιλέγουν να συνδυάσουν κάτω από το ίδιο πακέτο υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς τουλάχιστον ένα πρόγραμμα Κινητής τηλεφωνίας της Primetel GIGA Smart ή GIGA Unlimited, επωφελούνται με επιπλέον έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο σε υπηρεσίες διαδικτύου μετά τους 3 πρώτους μήνες της Διάρκειας του Συμβολαίου για την υπόλοιπη Διάρκεια του Συμβολαίου. Η έκπτωση αυτή ισχύει εφόσον ο επιλεγόμενος συνδυασμός υπηρεσιών Internet, Τηλεόρασης και Κινητής, παραμένει ο ίδιος για όλη τη Διάρκεια του Συμβολαίου.

    14. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Primetel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προυποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα, τις υπηρεσίες Internet και τα πακέτα τηλεόρασης, όπου αυτά εφαρμόζονται. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

    15. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν της λήξη της Διάρκειας του Συμβολαίου, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel.

    16. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.