Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

“Προσφορά για Οικογένειες 2022 New”

Όροι και Προϋποθέσεις

1. H προσφορά κινητής τηλεφωνίας για οικογένειες “Family 2022 New” της PrimeTel PLC (στο εξής «Primetel») ισχύει από 19/04/2022 έως τις 15/05/2022, με 24μηνη δέσμευση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με:

α. έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για όλη την αρχική διάρκεια του συμβολαίου (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει και επιπλέον διπλάσια GB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει.

είτε με,

β. επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για όλη την αρχική διάρκεια του συμβολαίου (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει και επιπλέον διπλάσια GB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει.

3. Η Προσφορά “Family 2022 New” με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για όλη την αρχική διάρκεια του συμβολαίου (24 μήνες) ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει και επιπλέον διπλάσια GB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει, απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα μεταφέρουν περισσότερους από έναν (1) υφιστάμενους ενεργούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel

β. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με περισσότερους από έναν (1) νέους αριθμούς σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel

γ. Υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Primetel με τουλάχιστον έναν ενεργό αριθμό σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED ή τα μη εμπορικά διαθέσιμα UNLIMITED Προγράμματα της Primetel, που θα εγγραφούν με τουλάχιστον μια επιπλέον συνδρομή κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel, με 24μηνη δέσμευση. Η προσφορά αφορά μόνο στις νέες επιπρόσθετες συνδρομές που θα εγγραφούν είτε με μεταφορά υφιστάμενου αριθμού κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής) είτε με νέο αριθμό.

4. Η προσφορά “Family 2022 New” με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για όλη την αρχική διάρκεια του συμβολαίου (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει και επιπλέον διπλάσια GB (Mobile Internet) για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους (24 μήνες), ανάλογα με το GIGA SMART Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει, απευθύνεται αποκλειστικά σε:

α. Νέους συνδρομητές που θα εγγραφούν με  περισσότερους από έναν (1) αριθμό κινητής τηλεφωνίας , ένας εκ των οποίων πρέπει να  είναι υφιστάμενος ενεργός αριθμός συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, σε οποιοδήποτε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με 24μηνη δέσμευση συμβολαίου, εφόσον υπογράψουν το συμβόλαιό τους σε κατάστημα της Primetel

β. Υφιστάμενους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Primetel με τουλάχιστον έναν ενεργό αριθμό σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED ή τα μη εμπορικά διαθέσιμα UNLIMITED Προγράμματα της Primetel που δεν επωφελούνται ήδη από επιδότηση συσκευής και θα εγγραφούν με τουλάχιστον μια επιπλέον συνδρομή κινητής τηλεφωνίας σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel, με 24μηνη δέσμευση. Η Προσφορά αφορά μόνο στις νέες επιπρόσθετες συνδρομές που θα εγγραφούν με μεταφορά υφιστάμενου ενεργού αριθμού συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας.

5. Διευκρινίζεται ότι για τη δεύτερη ή κάθε επιπλέον εγγραφή στα ανωτέρω GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, ο συνδρομητής μπορεί να επωφεληθεί με έκπτωση στο μηναίο πάγιο ή/και επιπλέον διπλάσια GB (Mobile Internet) ανάλογα με το GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που θα επιλέξει. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για μία συνδρομή ή/και επιπλέον διπλάσια GB (Mobile Internet) δεν μπορεί να επωφεληθεί δεύτερη φορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ή/και επιπλέον διπλάσια GB (Mobile Internet). Διευκρινίζεται ότι με επιδότηση συσκευής μπορεί να επωφεληθεί μόνο ένας ενεργός αριθμός συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας που θα μεταφερθεί στην Primetel.

6. Διευκρινίζεται ότι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν την Προσφορά με επιδότηση συσκευής και έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο ή/και επιπλέον διπλάσια GB (Mobile Internet) θα κληθούν να παραλάβουν τη συσκευή, μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα της Primetel που υπέγραψαν το Συμβόλαιο τους.

7. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

8. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής.

9. Η Προσφορά ισχύει εφόσον ο συνδρομητής διατηρεί τουλάχιστον 2 ενεργούς αριθμούς  α) σε οποιοδήποτε από τα GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED ή β) ένας αριθμός στα μη εμπορικά διαθέσιμα UNLIMITED Προγράμματα της Primetel, και  ένα σε GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED που επωφελείται της προσφοράς. Σε περίπτωση αλλαγής ή απενεργοποίησης ενός πακέτου , παύει να ισχύει η συνθήκη των 2 ενεργών αριθμών, και ως εκ τούτου η σχετική Προσφορά παύει να ισχύει και ισχύουν οι εκάστοτε δημοσιευμένες χρεώσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων κινητής.

10. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

11. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel, παρά μόνο με τις προσφορές «Xiaomi Redmi 9A 32GB 2022» ή  «Huawei MediaPad T. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στους ακόλουθους συνδέσμους:

«Xiaomi Redmi 9A 32GB 2022» https://primetel.com.cy/xiaomi-redmi-promo-el

«Huawei MediaPad T3» https://primetel.com.cy/huawei-mediapad-t3-tablet-promo-el

H Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές Home Internet ή/και Τηλεόρασης.

12. Με τη λήξη της διάρκειας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ως η Προσφορά, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας που έχει εγγραφεί ο συνδρομητής σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

13. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ»), καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

14. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel, και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.

15. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.