Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών

Small Business Support - Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η προσφορά Small Business Support της Primetel PLC (στο εξής η «Primetel»), ισχύει από 19/03/2021/2021 έως τις 18/05/2021, με 24μηνη δέσμευση (στο εξής η «Προσφορά»).

2. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν με έκπτωση 50% στο μηνιαίο πάγιο σε υπηρεσίες Internet μέχρι τις 31/12/2021 .

3. Η Προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε:

Α. Όλους τους νέους Συνδρομητές με Όνομα Εταιρείας που απασχολούν έως και 10 υπαλλήλους και που επιλέγουν να εγγραφούν σε συγκεκριμένα προγράμματα υπηρεσιών Internet της Primetel, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 4 και

Β. Υφιστάμενους Συνδρομητές της Primetel με Όνομα Εταιρείας που απασχολούν έως και 10 υπαλλήλους, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται από άλλη προσφορά της Primetel και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους, επιλέγοντας να εγγραφούν σε συγκεκριμένα προγράμματα υπηρεσιών Internet της Primetel, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 4.

Διευκρινίζεται πως ο Συνδρομητής οφείλει να προσκομίσει στην Primetel, το πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης, βεβαίωση από το λογιστήριό του για τον αριθμό των υπαλλήλων και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Primetel που αποδεικνύει τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας.

4. Διευκρινίζεται πως οι Συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν με την Προσφορά μόνο μία φορά. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε από την προσφορά κατά την πρώτη συνδρομή, για τις επιπλέον συνδρομές δεν μπορεί να επωφεληθεί ξανά με την προσφορά αλλά θα ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

5. Η Προσφορά αφορά στα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών:

Α. Υπηρεσίες Internet, με ταχύτητα 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps και 50 Mbps καθώς και στις υπηρεσίες Fiber με ταχύτητα 100Mbps, 150Mbps και 250Mbps, με 24μηνη δέσμευση

6. Οι Συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν με μειωμένο μηνιαίο πάγιο κατά 50% για τις υπηρεσίες Internet ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει, έως τις 31/12/2021.

7. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κατά την περίοδο των 24 μηνών ως η διάρκεια της Προσφοράς, επιλέξει να υποβαθμίσει την ταχύτητα Internet που αρχικά έχει επιλέξει, θα επιβαρυνθεί με το “Διοικητικό Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet” 20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

8. Μετά την πάροδο της 31/12/2021 και για όλη τη διάρκεια των 24 μηνών της Προσφοράς, ισχύει το μηνιαίο πάγιο που αναγράφεται στο συμβόλαιο του Συνδρομητή ως τιμή τιμοκαταλόγου. Μετά την πάροδο της διάρκειας των 24 μήνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των υπηρεσιών σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της PrimeΤel.

9. Διευκρινίζεται ότι η Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του Συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο Συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την παρούσα Προσφορά.

10. Η Προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο Συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του πακέτου Internet.

11. Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος ενεργοποίησης ή/και εγγραφής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Primetel.

12. Η Προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με τις τρέχουσες προσφορές Κινητής τηλεφωνίας της Primetel αλλά όχι με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της Primetel για τα προγράμματα Internet ή/και Τηλεόρασης.

13. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Primetel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προυποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα, τις υπηρεσίες Internet και τα πακέτα τηλεόρασης, όπου αυτά εφαρμόζονται. Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

14. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των 24 μηνών ως η Προσφορά, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel.

15. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 133.