Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Δημόσια Διαβούλευση

29 Ιανουαρίου 2024

Κατασκευή και λειτουργία του Έργου «Blue Submarine Cable System (Blue SCS)»

Η εταιρεία Primetel PLC σας προσκαλεί σε Δημόσια Παρουσίαση αναφορικά με το Έργο Blue Submarine Cable System (Blue SCS), την 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 6:00 μμ στο Δημαρχείο Γεροσκήπου (Λεωφόρος Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου ΙΙΙ, Πάφος, 8201).

Το έργο Blue Submarine Cable System (Blue SCS) είναι ένα υποθαλάσσιο καλώδιο επικοινωνιών οπτικών ινών που θα συνδέει τη Γαλλία με το Ισραήλ και θα έχει σύνδεση με την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Primetel PLC είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου και ο φορέας εκμετάλλευσης στην Κύπρο.

Σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας τελευταίας τεχνολογίας σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, μεταφορείς, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, παρόχους περιεχομένου, επιχειρήσεις και ιδρύματα. Το σημείο προσγείωσης στην Κύπρo είναι στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου, πλησίον του Cabana Beach Bar, όπου υπάρχει υφιστάμενο φρεάτιο της Primetel και άλλες υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Πρόθεση της Δημόσιας Παρουσίασης είναι να παρατεθούν γενικές πληροφορίες για το έργο, να αναφερθούν τα κυριότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτό και να δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να υποβάλει σχόλια και απόψεις.

Στα πλαίσια αξιολόγησης του Έργου έχει ετοιμαστεί επίσης σχετική προκαταρτική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Από της 29 Ιανουαρίου 2024, η ΜΕΕΠ θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδες www.alaplanning.com, www.primetel.com.cy, www.geroskipou.org.cy ενώ έντυπο αντίγραφο της θα βρίσκεται στον Δήμο Γεροσκήπου. Στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται επίσης κουτί εισηγήσεων, όπου θα δίδεται το δικαίωμα και η δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να εκφράσει απόψεις, εισηγήσεις ή/και παράπονα σχετικά με το προτεινόμενο Έργο και την ΜΕΕΠ.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει, , σχόλια και απόψεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει το Έργο, στο χώρο που αναφέρεται πιο πάνω ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@alaplanning.com. Οποιαδήποτε σχόλια πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη λήξη των εργασιών, στις 7 Φεβρουαρίου 2024.