Ανακοινώσεις

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Blue Submarine Cable System (Blue SCS)

29 Ιανουαρίου 2024

Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο επικοινωνιών οπτικών ινών που θα συνδέει τη Γαλλία με το Ισραήλ και θα έχει σύνδεση με την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκεται αναρτημένη Προκαταρκτική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που ετοιμάστηκε για το πιο πάνω Έργο:

https://cloud.alaplanning.com/owncloud/index.php/s/4FeLgXK1tpNrJut

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει σχόλια και απόψεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει το Έργο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@alaplanning.com, μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2024.