Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Τροποποιήσεις Τιμοκαταλόγου Τηλεόρασης

01 Μαρτίου 2024

Η Primetel PLC («Primetel») ανακοινώνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις τιμοκαταλόγου ως η υποχρέωσή της.

Από 01/04/2024 εφαρμόζονται οι ακόλουθες αλλαγές στις υπηρεσίες Τηλεόρασης:

1. Το πακέτο τηλεόρασης Basic TV, εμπλουτίζεται με τα κανάλια

• Sky News

• CNBC

• Investigation Discovery

• Nat Geo Wild

• National Geographic

• E! Entertainment

• Travel Channel

• FOX Life

• FOX

• Extreme Sports

• Motorvision TV

και η μηνιαία χρέωση αυξάνεται κατά 2.00€

2. Στα πακέτα τηλεόρασης Cyprus Sports, Premium, Premium Extra και Full pack, καθώς και στο μη εμπορικά διαθέσιμο πακέτο Premium Plus, η μηνιαία χρέωση αυξάνεται κατά 2.00€, λόγω αύξησης του κόστους των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Από τις τροποποιήσεις τιμοκαταλόγου εξαιρούνται οι συνδρομητές που συμετείχαν στο Σχέδιο Επιχορήγησης Ευρυζωνικής Συνδεσιμότητας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έως την 29/02/2024.

Σημειώσεις: (1) Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%. (2) Τα νέα τέλη θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Primetel www.primetel.com.cy από την ημέρα εφαρμογής τους. (3) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής δεν αποδέχεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία, χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις (εξαιρείται οποιαδήποτε επιδότηση συσκευής ή έκπτωση στις μηνιαίες σταθερές χρεώσεις ή άλλον όφελος από οποιαδήποτε προσφορά της Primetel), εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με γραπτή ειδοποίηση προς την Primetel στην οποία να αναφέρει ότι ο λόγος του τερματισμού είναι η μη αποδοχή των τροποποιήσεων και στην οποία να αναφέρει ποια ή ποιες τροποποιήσεις δεν αποδέχεται. (4) Για ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.primetel.com.cy/terms. (5) Περισσότερες πληροφορίες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της PrimeTel ή στο 133.