Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος

Σταθερή & Ίντερνετ Τιμή
Υπηρεσία Τηλεφωνίας €2.00
Τέλος Υποβάθμισης Ταχύτητας Internet €20.00
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Τιμή
Επιλογή Προνομιούχου Αριθμού €40.34
Μεταφορά Υπηρεσίας σε Νέα Διεύθυνση €50.00
Mετακόμιση υπηρεσίας (αλλαγή διέυθυνσης-ίδιος διακομιστής) €50.00
Μεταβίβαση Υπηρεσίας €15.00
Τέλος Ενεργοποίησης Αναγνώρισης Κλήσης €10.00
Αναγνώρισης Κλήσης μηνιαία χρέωση €2.00
Ενεργοποίηση Πλήρους Αναλυτικού Λογαριασμού (εφάπαξ) €10.00
Αναλυτικός Λογαριασμός μηνιαία χρέωση €2.00
Έκτακτη έκδοση Πλήρους Αναλυτικού Λογαριασμού €10.08
Αλλαγή Τηλεφωνικού Αριθμού €15.00
Αλλαγή Ονόματος €15.13
Εξέταση Λογαριασμού €2.02
Εξέταση Παραπόνου Παρενόχλησης ( Για Περίοδο 15 ημερών) €6.00
Εξέταση Παραπόνου Παρενόχλησης ( Για Περίοδο 1 μήνα) €12.10
Φραγή Διεθνών Κλήσεων Δωρεάν
Προώθηση Κλήσεων (ισχύουν οι συνηθισμένες χρεώσεις κλήσεων)
Δωρεάν
Φραγή Κλήσεων Τηλεπληροφόρησης (κλήσεις 900) Δωρεάν
Αποφραγή Διεθνών Κλήσεων €6.00
Αποφραγή Κλήσεων Τηλεπληροφόρησης (κλήσεις 900) €6.00
Εγκατάσταση Τηλεφωνικής Γραμμής (διαθέσιμη και σε 12 μηνιαίες δόσεις) €12.00
Έξοδα αποστολής περιοδικού Primetime €2.00
Επίσκεψη στο σπίτι σας από το τεχνικό προσωπικό της Primetel (Αυτή η χρέωση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις όπου το τεχνικό πρόβλημα οφείλεται στον συνδρομητή και όχι στην εταιρεία) €50.00
Αλλαγή πακέτου Τιμή
Διοικητικό Κόστος €20.00
Επίσκεψη τεχνικού €50.00
Επιπρόσθετη Τηλεφωνική Γραμμή Τιμή
Διοικητικό Κόστος €2.00
Μηνιαίο Κόστος €10.00
Άλλες χρεώσεις Τιμή
Διοικητικό κόστος πρόωρου τερματισμού €28.00
Τέλος Επανενεργοποίησης Υπηρεσιών €4.00
Για το σπίτι Τιμή
Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Τηλεόρασης €24.00
Primeview €6.00
Primeseries €4.00
Primemovies €4.00
Primekids €4.00
Red package €22.60
Dorcel (Ενηλίκων) €4.99
Hustler (Ενηλίκων - 3 κανάλια) €12.60
Τέλος Υποβάθμισης Πακέτου Τηλεόρασης €20.00
Για επιχειρήσεις Τιμή
PrimeTV €20.17
PrimeTV Multiroom Τιμή
Μηνιαίο Κόστος €5.00
Διοικητικό Κόστος €20.00
Επίσκεψη τεχνικού €50.00
Κινητή Τιμή
Προώθηση Κλήσεων (ισχύουν οι συνηθισμένες χρεώσεις κλήσεων)
Δωρεάν
Διοικητικό κόστος πρόωρου τερματισμού €28.00
Τέλος Επανενεργοποίησης Υπηρεσιών €4.00
Μηνιαίο πάγιο προγράμματος Mobile Basic €2.00
Διοικητικό κόστος αλλαγής πλάνου κινητής σε άλλο πλάνο (υποβάθμιση) εξαιρουμένου του πλάνου Mobile Basic
€10.00
Διοικητικό κόστος αλλαγής πλάνου κινητής σε πλάνο Mobile Basic €28.00