Ο αλγόριθμος του YouTube δεν λαμβάνει υπόψιν τα Dislikes στα videos

Ο αλγόριθμος του YouTube δεν λαμβάνει υπόψιν τα Dislikes στα videos

SHARE IT

21 Σεπτεμβρίου 2022

Στην θεωρία η υπηρεσία YouTube μας προσφέρει μερικούς τρόπους για να ελέγξουμε το περιεχόμενο που μας προτείνει και ο πιο προφανής από αυτούς είναι το κουμπί Dislike στα videos. Παρόλα αυτά, μια νέα μελέτη του οργανισμού Mozilla δυστυχώς αποδεικνύει πως στην πράξη δεν λειτουργεί όπως το φανταζόμαστε.

Ο Mozilla χρησιμοποίησε ένα open-source web extension με ονομασία RegretsReporter και με τη βοήθεια περισσότερων από 20.000 εθελοντών χρηστών πραγματοποίησε έρευνα σε βάθος μηνών για να παρατηρήσει εάν επηρεάζεται ο αλγόριθμος του YouTube τόσο από το κουμπί Dislike, όσο και από τις επιλογές Not Interested και Don’t Recommend This Channel. Το πόρισμα της έρευνας έδειξε πως ο αλγόριθμος σταμάτησε μόλις το 12% των ανεπιθύμητων προτάσεων!

Πιο αναλυτικά, η αποτελεσματικότερη επιλογή αποδείχθηκε το Don’t Recommend This Channel, αποτρέποντας την εμφάνιση του 43% των ανεπιθύμητων videos. Η λιγότερο αποτελεσματική επιλογή είναι το Not Interested, καθώς έκοψε μόλις το 11% των ανεπιθύμητων προτάσεων. Σε ό,τι αφορά το Dislike, οι εθελοντές ανέφεραν ότι ενώ ζητούσαν από το YouTube να σταματήσει την εμφάνιση video σχετικών με τον πόλεμο, η υπηρεσία συνέχισε κανονικά να τους εμφανίζει περιεχόμενο από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Mozilla, η Google έχει την δυνατότητα να διορθώσει τον αλγόριθμο για να ακολουθεί τις οδηγίες του χρήστη, αλλά θα πρέπει να δείξει και την απαιτούμενη θέληση.

Δες τα όλα