Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πάρε τον έλεγχο με απλούς κωδικούς

για προγράμματα συμβολαίου Primetel

*140# για το υπόλοιπο του προγράμματός σου

*133# για το τρέχον υπόλοιπο του κινητού σου (μη τιμολογημένο ποσό)