Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Μπορώ να αλλάξω τον κωδικό WiFi ή το όνομα του WiFi (SSID);


Μπορείς να δεις τον υφιστάμενο κωδικό και το όνομα του δικτύου σου (SSID) και να τα αλλάξεις.

     - Μπες στο myPrimetel 
     -
Πήγαινε στο πεδίο 'Οι Υπηρεσίες μου' -> Internet & Τηλεόραση -> WiFi Διαχείριση -> Άλλαξε κωδικό / Αλλαγή ονόματος Wi-Fi (SSID) 

  • Ένα δίκτυο Wi-Fi που χρησιμοποιεί WPA2™ παρέχει την ασφάλεια και τη μυστικότητα  για τις επικοινωνίες που μεταδίδονται μέσω του δίκτυό σας.
  • Ο ασφαλής κωδικός πρόσβασης Wi-Fi ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια των δικτύων, έτσι είναι σημαντικό να επιλεγεί ένας αποτελεσματικός κωδικός πρόσβασης. Γενικά, το αυξανόμενο μήκος, η πολυπλοκότητα και το τυχαίο όλα βελτιώνουν την ποιότητα ενός κωδικού πρόσβασης.
  • Ένας κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να περιέχει λέξεις που βρίσκεται σε λεξικό και δεν πρέπει να περιλάβει τις προσωπικές πληροφορίες (αριθμός ταυτότητας, όνομα, διεύθυνση, κ.λπ.).
  • Η PrimeTel συστήνει ότι ό κωδικός πρόσβασης να είναι μεγέθους τουλάχιστον δέκα χαρακτήρων, να περιλαμβάνει ένα μίγμα κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και ψηφίων.
  • Η συχνή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο δίκτυό σας αυξάνει την ασφάλεια του δικτύου σας.