Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Έλεγχος ταχύτητας

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνδεση και την ταχύτητα

 • Η απόσταση μεταξύ της συσκευή σου και του εξοπλισμού (του modem).  Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο πιο αδύναμο το σήμα
  
 • Εμπόδια όπως οι τοίχοι στο σπίτι (και το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστει), τα διάφορα επίπεδα (πολλαπλοί όροφοι) επηρεάζουν αρνητικά την ταχύτητα και την αξιοπιστία της σύνδεσής.
  
 • Παρεμβολές στο δίκτυο από ασύρματα τηλέφωνα, smart τηλεοράσεις, φούρνος μικροκυμάτων, baby monitors και άλλες συσκευές πιθανόν να επηρεάζουν. 
  
 • Ο αριθμός των χρηστών και των συσκευών στο σπίτι.  Αν κάποιος κατεβάζει ή ανεβάζει μεγάλες ποσότητες δεδομένων, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ταχύτητα της σύνδεσής των υπολοίπων. 
  
 • Οι εφαρμογές στο ιντερνετ γίνονται όλο και πιο απαιτητικές.  Για παράδειγμα, το Netflix χρησιμοποιεί περίπου 5 Mbps για προβολή βίντεο HD και 25 Mbps για 4K περιεχόμενο.
  

Συχνότητες Wifi (2.4GHz VS 5GHz)

 • Αν από τη συσκευή σου βλέπεις το ασύρματο δίκτυο με την ονoμασία Primetel-00-AC (ή Primehome-00-AC), επίλεξε να συνδεθείς σε αυτό.
  
  Αυτό το δίκτυο εκπέμπει σε συχνότητα 5GHz. Προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και αποδίδει καλύτερα, κυρίως όταν έχεις οπτική επαφή με το modem.
  
 • Όταν απομακρύνεσαι από το modem, είναι προτιμότερο να συνδέεσαι στο δίκτυο με την ονομασία Primetel-00 (ή Primehome-00) το οποίο εκπέμπει σε συχνότητα 2.4GHz
  
  Αν και παρέχει χαμηλότερη ταχύτητα (μέχρι 30Mbps), έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από το δίκτυο 5GHz.
  

Έλεγχος Ταχύτητας (speedtest) 

 • Για αξιόπιστα αποτελέσματα:
  
  • Χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος να είναι συνδεδεμένος με καλώδιο ethernet απευθείας στο modem
   
  • Κατα τη διάρκεια της μέτρησης, βεβαιώσου ότι δεν γίνεται χρήση του internet από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, συσκευές live streaming, κλπ.)
    
 • Μέσω cyNettest το οποίο αποτελεί το επίσημο εργαλείο μετρήσεων του ΓΕΡΗΕΤ