Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πως μπορώ να καλέσω τον προσωπικό τηλεφωνητή μου;


Από το Primetel κινητό σου, κάλεσε 122

Από εξωτερικό κάλεσε +35722021991


Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι δωρεάν.

Κάθε φορά που καλείς το 122, εφαρμόζονται χρεώσεις τιμοκαταλόγου.