Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης;


Η υπηρεσία αυτή θα σε ενημερώνει με SMS σε περίπτωση που το τηλέφωνό σου είναι απενεργοποιημένο ή εκτός κάλυψης.

Η υπηρεσία ενεργοποιείται μέσα από το μενού του προσωπικού σου τηλεφωνητή.

- Κάλεσε 122
- Από το μενού επιλογών επιλέξτε το 0 (Επιλογές Θυρίδας Μηνυμάτων)
- και τη συνέχεια την επιλέξτε το 8 (Υπηρεσία Αναπάντητων Κλήσεων)
- και στη συνέχεια το 1, για ενεργοποίηση της υπηρεσίας