Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Προώθηση κλήσης


Τρόποι για να προωθήσεις εισερχόμενες κλήσεις από το σταθερό σου τηλέφωνο σε άλλο τηλεφωνικό αριθμό.

Προώθηση όλων των κλήσεων   
     Ενεργοποίηση       *21(αριθμός)#
     Απενεργοποίηση   #21#

Προώθηση όταν το τηλέφωνο είναι κρατημένο

     Ενεργοποίηση        *22(αριθμός)#
     
Απενεργοποίηση    #22#

Προώθηση όταν η κλήση δεν απαντηθεί  
   
 Activate        *23(αριθμός)#
     
Deactivate    #23#

*Για τις εκτρεπόμενες κλήσεις, ισχύουν χρεώσεις τιμοκαταλόγου