Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πώς μπορώ να δέχομαι κλήσεις ενώ βρίσκομαι ήδη σε κλήση;


Για ενεργοποίηση *43#

Για απενεργοποίηση #43#

Πληκτρολόγησε *#43# για να ελέγξεις την τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι δωρεάν.