Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Port Forwarding

Εάν θέλεις να ενεργοποιήσεις το Port Forward στο router σου, θα πρέπει αρχικά να επισκεφθείς τη ζώνη συνδρομητών my.primetel και να επιλέξεις Ρυθμίσεις υπηρεσιών -> Port Mapping -> και στη συνέχεια να ενεργοποιήσεις Port Mapping

Οι πόρτες TCP/UDP μπορούν να ενεργοποιηθούν ΜΟΝΟ από 500-60000 και να δρομολογηθούν μόνο στην τοπική διεύθυνση IP 192.168.2.10. Αν θέλεις κάποιος εξοπλισμός (router, υπολογιστής κλπ) να είναι ορατός στο internet, τότε οι ρυθμίσεις δικτύου του εξοπλισμού, θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

Static IP address = 192.168.2.10
Subnetmask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.2.1
DNS 1 = 217.27.32.196
DNS 2 = 217.27.50.125