Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πως να συνδέσω WiFi extender στο modem της Primetel;


Ενεργοποίησε τη λειτουργία WPS πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στο modem της Primetel.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία του WPS στο modem, το λαμπάκι WPS θα αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό.

Στη συνέχεια, πάτησε το κουμπί WPS που βρίσκεται στο WiFi extender.

Οταν οι δύο συσκευές συνδεθούν μεταξύ τους, το λαμπάκι RE στο WiFi extender σου θα παραμείνει σταθερό.

Το WiFi extender (ή repeater) είναι συσκευή που αναπαράγει το ασύρματο δίκτυο wifi
Η συσκευή αναμεταδίδει το σήμα του ασύρματου δικτύου σε χώρο που δεν φτάνει η εμβέλεια του modem