Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πως θα εγκαταστήσω τον αποκωδικοποιητή της τηλεόρασης;


1. Σύνδεσε το καλώδιο Ethernet στη θύρα LAN3 ή LAN4 του modem σου.

2. Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet του αποκωδικοποιητή.

3. Σύνδεσε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.

   *Το καλώδιο HDMI δεν περιλαμβάνεται. Μπορείς να το προμηθευτείς από ένα κατάστημα Primetel.

4. Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου HDMI στον αποκωδικοποιητή.

5. Σύνδεσε το καλώδιο παροχής ρεύματος στον αποκωδικοποιητή και τον μετασχηματιστή AC στην πρίζα.

6. Περίμενε για την φόρτωση αρχικών ρυθμίσεων, η οποία ολοκληρώνεται εντός 5 λεπτών.