Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Τι είναι ο κωδικός πρόσβασης του προσωπικού τηλεφωνητή;


Όταν καλέσεις για πρώτη φορά το 122, θα σου ζητηθεί να καταχωρήσεις (να καθορίσεις) τον κωδικό σου.

Ο κωδικός αυτός θα σου χρησιμεύσει μόνο στην περίπτωση που θέλεις να καλέσεις τον τηλεφωνητή από κάποιο άλλο τηλέφωνο.

Όταν καλείς τον τηλεφωνητή σου από το κινητό σου τηλέφωνο, δεν θα σου ζητηθεί ο κωδικός.