Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Ρυθμίσεις DATA και MMS


Οι περισσότερες κατασκευάστριες εταιρείες κινητών τηλεφώνων, θα ρυθμίσουν το κινητό σου με τα ακόλουθα στοιχεία, μόλις η κάρτα SIM συνδεθεί στο δίκτυο.

Ρυθμίσεις DATA


     Όνομα: Primetel
     APN (Ονόματα σημείου πρόσβασης): ip.primetel
     “Username” και “password” παραμένουν κενά


Ρυθμίσεις MMS

     MMSC: http://mms.primetel
     APN Type:  default,supl,mms