Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πως μπορώ να ενεργοποιήσω τον προσωπικό τηλεφωνητή μου;


- Κάλεσε 122
- Θα σου ζητηθεί να καταχωρήσεις (να καθορίσεις) τον προσωπικό κωδικό σου
- Από το μενού επιλογών επιλέξτε το 0 (Επιλογές Θυρίδας Μηνυμάτων)
- και τη συνέχεια την επιλέξτε το 7 (Ενεργοποίηση Τηλεφωνητή)
- και στη συνέχεια το 1, για ενεργοποίηση του τηλεφωνητή

Κωδικός πρόσβασης του προσωπικού τηλεφωνητή


    Όταν καλέσεις για πρώτη φορά το 122, θα σου ζητηθεί να καταχωρήσεις  τον κωδικό σου.

    Ο κωδικός αυτός θα σου χρησιμεύσει μόνο στην περίπτωση που θέλεις να καλέσεις τον τηλεφωνητή από κάποιο άλλο τηλέφωνο.
    
    Όταν καλείς τον τηλεφωνητή σου από το κινητό σου τηλέφωνο, δεν θα σου ζητηθεί ο κωδικό