Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Ρυθμίσεις Φαξ σε σταθερό τηλέφωνο


Ρύθμισε τη συσκευή σου
-
στη θέση TONE
- στη θέση «AUTO Answer» ή «Answer after a few rings»

Σε περίπτωση που δεν μπορείς να λάβεις φαξ, έλεγξε τις πιο κάτω ρυθμίσεις

-
Απενεργοποίησε την επιλογή ECM (Error Correction Mode). Επίλεξε OFF ή Disabled.
-
Καθόρισε το Send/Receive speed στα 9600
-
Σε περίπτωση που η τιμή 9600 δεν είναι διαθέσιμη στη συσκευή σου, τότε ρύθμισέ την στη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή
-
Απενεργοποίησε την επιλογή «V.34 Super G3» (αν υπάρχει στη συσκευή). Επίλεξε OFF ή DISABLED.