Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πώς μπορώ να προωθήσω τις κλήσεις μου;


Μόνιμη προώθηση (όλες οι κλήσεις)

     Ενεργοποίηση *21*αριθμός προορισμού*11#
     Απενεργοποίηση ##21#
     Έλεγχος τρέχουσας κατάστασης *#21#

για να αλλάξεις τον αριθμό προώθησης 


  • Απενεργοποίησε την υπηρεσίες
  • Ενεργοποίησε πάλι την υπηρεσία, χρησιμοποιώντας νέο αριθμό


Προώθηση όταν είσαι απασχολημένος 

     Ενεργοποίηση *67*αριθμός προορισμού*11#
     Απενεργοποίηση ##67#
     Έλεγχος τρέχουσας κατάστασης *#67#


Προώθηση όταν δεν απαντάς 

     Ενεργοποίηση *61*αριθμός προορισμού*11#
     Απενεργοποίηση ##61#
     Έλεγχος τρέχουσας κατάστασης *#61#


Προώθηση όταν βρίσκεσαι εκτός δικτύου

     Ενεργοποίηση *62*αριθμός προορισμού*11#
     Απενεργοποίηση ##62#
     Έλεγχος τρέχουσας κατάστασης *#62

  • ακύρωσε όλες τις ρυθμίσεις για προώθηση κλήσεων την εντολή  ##002#
  • Για να προωθήσεις κλήσεις στον τηλεφωνητή σου, ο αριθμός προορισμού είναι 22 02 19 91
  • Δεν υπάρχει χρέωση για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας 
  • Ισχύουν χρεώσεις τιμοκαταλόγου για τις κλήσεις που προωθούνται