Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Πότε θα επανασυνδεθούν οι υπηρεσίες μου;


Υπηρεσίες που έχουν προσωρινά αποσυνδεθεί επειδή το τιμολόγιο δεν πληρώθηκε στην ώρα του: 

     - Το κινητό σου θα επανασυνδεθεί σε διάστημα 10 λεπτών από την πληρωμή
     - Το σταθερό/ίντερνετ σου θα επανασυνδεθεί σε διάστημα 2 ωρών από την πληρωμή

Σε περίπτωση που γίνει πληρωμή σε τράπεζα ή στην jccsmart, χρειάζεται τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα για να εμφανιστεί στο λογαριασμό σου