Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Μηνιαίος λογαριασμός


Στις αρχές κάθε μήνα θα λαμβάνεις το τιμολόγιο στο email σου, το οποίο περιλαμβάνει

     -  
Το πάγιο του μήνα
     -  Τυχόν χρεώσεις εκτός προγράμματος που έγιναν τον προηγούμενο μήνα
     -  Αναλυτικό πίνακα για κάθε υπηρεσία με πληροφορίες για λεπτά, sms, megabyteς κλπ.
     -  
Τυχόν εναπομείνασες δόσεις κινητού / συσκευής