Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Αναγνώριση κλήσης


Για να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία κάλεσε 133

Κόστος ενεργοποίησης: € 10 

Χρέωση υπηρεσίας: € 2 / μήνα

Βεβαιώσου ότι το σταθερό τηλέφωνο που χρησιμοποιείς υποστηρίζει την αναγνώριση κλήσης.