Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Έχω χάσει το κινητό μου. Τι πρέπει να κάνω;


1. Kάλεσε 133 για να το δηλώσεις. 

2.
 Επισκέψου έναν αστυνομικό σταθμό για να δηλώσεις την απώλεια του κινητού σου και να πάρεις το σχετικό πιστοποιητικό.

3.
Έλα σε ένα κατάστημα Primetel με το πιστοποιητικό απώλειας και την ταυτότητά σου ζητώντας μας να καταχωρήσουμε τη χαμένη συσκευή στη «μαύρη λίστα».

4. Στο κατάστημα της Primetel, μπορείς εύκολα να ζητήσεις μια νέα κάρτα SIM, η οποία θα έχει φυσικά τον αριθμό του τηλεφώνου σου.


Σε περίπτωση που βρεις τη συσκευή σου, θα πρέπει να το δηλώσεις και πάλι στην αστυνομία, να πάρεις το σχετικό πιστοποιητικό και να το φέρεις σε ένα κατάστημα Primetel, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε το κινητό από τη μαύρη λίστα.

διάβασε όλες οι λεπτομέρειες 

1. Kάλεσε 133 για να το δηλώσεις.

Θα φροντίσουμε άμεσα να απενεργοποιήσουμε προσωρινά τις εξερχόμενες κλήσεις, τα SMS και οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει χρεώσεις στο λογαριασμό σου

Οι εισερχόμενες κλήσεις θα λειτουργούν κανονικά, έτσι ώστε, σε περίπτωση που το βρει κάποιος, να μπορεί να το απαντήσει.

2. Επισκέψου έναν αστυνομικό σταθμό για να δηλώσεις την απώλεια του κινητού σου και να πάρεις το σχετικό πιστοποιητικό.


Για να το κάνεις αυτό, θα χρειαστείς τον κωδικό IMEI – τον Διεθνή Κωδικό Κινητών Τηλεφώνων. Είναι ένας μοναδικός 15ψήφιος αριθμός, ο οποίος βρίσκεται σε μια ετικέτα στη συσκευασία αγοράς του κινητού σου.

3. Έλα σε ένα κατάστημα Primetel με το πιστοποιητικό απώλειας και την ταυτότητά σου ζητώντας μας να καταχωρήσουμε τη χαμένη συσκευή στη «μαύρη λίστα».


Όταν μια συσκευή καταχωρηθεί σε αυτή τη λίστα, δε μπορεί να λειτουργήσει στο δίκτυο της Primetel ή σε οποιαδήποτε άλλο Κυπριακό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.       

Τέλος, στο κατάστημα της Primetel, μπορείς εύκολα να ζητήσεις μια νέα κάρτα SIM, η οποία θα έχει φυσικά τον αριθμό του τηλεφώνου σου.