Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Με πόσους αριθμούς μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση συνδιάσκεψης;


Μπορείς να προσθέσεις μέχρι και 5 άλλους συνομιλητές σε μια κλήση και να μιλάς μαζί τους ταυτόχρονα