Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Ποιος είναι ο κωδικός IMEI


IMEI είναι ο Διεθνής Κωδικός Κινητών Τηλεφώνων

Είναι ένας μοναδικός 15ψήφιος αριθμός, ο οποίος βρίσκεται σε μια ετικέτα στη συσκευασία αγοράς του κινητού σου

έχασες τον κωδικό;

Κάλεσε *#06# απο το κινητό σου για να εμφανιστεί το IMEI