Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Δε μπορώ να δεχτώ κλήσεις στο κινητό μου


Από συγκεκριμένο αριθμό
Πιθανόν να έχεις μπλοκάρει τη συγκεκριμένη επαφή από τις ρυθμίσεις του κινητού σου

Από όλους τους αριθμούς

Πληκτρολόγησε #330*1234#
Με την εντολή αυτή θα απενεργοποιήσεις τυχόν φραγές που υπάρχουν στις ρυθμίσεις δικτύου στο κινητό σου

Επανεκκίνησε τη συσκευή σου
και αν ακόμα δε μπορείς να δεχτείς κλήσεις επικοινώνησε μαζί μας