Βοήθεια & Υποστήριξη

Γράψε μια ερώτηση ή ψάξε στις κατηγορίες

Kαλωσόρισες στην Primetel

Περισσότερα

Λογαριασμοί και πληρωμές

Περισσότερα

Κινητή

Περισσότερα

TV

Περισσότερα

Internet

Περισσότερα

Σταθερό τηλέφωνο

Περισσότερα

Γιατί είναι αυξημένο το τιμολόγιο μου;


Στην Primetel, φροντίσαμε να έχεις πλήρη εικόνα των χρεώσεων σου.

Άνοιξε το αρχείο .pdf που έλαβες στο email σου και πήγαινε στην τρίτη σελίδα. Εκεί θα βρεις αναλυτικούς πίνακες για όλες σου τις
υπηρεσίες.

Στους πίνακες που παρουσιάζονται στο τιμολόγιο, σου δίνουμε συνοπτική εικόνα των χρεώσεων αλλά και της χρήσης (της κατανάλωσης) του προγράμματος σου, σε λεπτά, SMS, data, χρεώσεις εκτός προγράμματος κλπ.