Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών

GIGA SMART & GIGA UNLIMITED - Όροι & Προϋποθέσεις

GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας - Όροι & Προϋποθέσεις

1. Τα συμπεριλαμβανόμενα λεπτά ομιλίας, μηνύματα και Mobile Internet των GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγραμμάτων Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κλήσεις σε εθνικά δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς σταθερής και κινητά), SMS προς τοπικά δίκτυα και Mobile Internet ενώ βρίσκεστε στην Κύπρο. Εξαιρούνται κλήσεις/SMS προς διεθνείς προορισμούς και προς ειδικές και υπερτιμημένες υπηρεσίες καθώς και χρήση περιαγωγής.

2. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα GIGA UNLIMITED MAX περιλαμβάνει 200 λεπτά ομιλίας προς 44 διεθνείς Προορισμούς. Τα λεπτά ομιλίας του Πακέτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας για διεθνείς κλήσεις σε κινητά ή/και σταθερά τηλέφωνα 44 Χωρών που αναφέρονται στο https://primetel.com.cy/giga-smart-mobile-plans-el. Η λίστα των χωρών μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό. Διευκρινίζεται ότι οι διεθνείς κλήσεις προς οποιαδήποτε υπερτιμημένη υπηρεσία και/ή ειδικές υπηρεσίες και/ή υπερτιμημένους αριθμούς και/ή ειδικούς αριθμούς και/ή βιντεοκλήσεις και/ή τηλεομοιότυπο (φαξ) και/ή κλήσεις data δεν περιλαμβάνονται στο Πακέτο.

3. Τα Λεπτά Ομιλίας, SMS και MΒ που δεν χρησιμοποιούνται εντός του μήνα, δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.

4. Για την απεριόριστη πρόσβαση στο Internet που προσφέρουν τα προγράμματα Κινητής GIGA UNLIMITED, η μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα ανά πρόγραμμα είναι:

• GIGA UNLIMITED: Λήψη 20Mbps / Αποστολή 5Mbps

• GIGA UNLIMITED PLUS: Μέγιστη δυνατή ταχύτητα Λήψης / Μέγιστη Δυνατή Ταχύτητα Αποστολής

• GIGA UNLIMITED MAX: Μέγιστη δυνατή ταχύτητα Λήψης / Μέγιστη Δυνατή Ταχύτητα Αποστολής

5. Για την απεριόριστη πρόσβαση στο Internet που προσφέρουν τα προγράμματα Κινητής GIGA UNLIMITED, εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης. Όταν η συνολική χρήση σε ένα ημερολογιακό μήνα ξεπεράσει τα 100GB στο προγράμμα GIGA UNLIMITED ή τα 150GB στο πρόγραμμα GIGA UNLIMITED PLUS ή τα 200GB στο πρόγραμμα GIGA UNLIMITED MAX, η Primetel θα μειώνει την ταχύτητα σύνδεσης στo 1Mbps (download/upload) μέχρι το τέλος του μήνα, για την προστασία της απόδοσης του δικτύου και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους χρήστες υπηρεσιών δεδομένων της Primetel.

6. Συγκεκριμένα για τα GIGA UNLIMITED προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας, διευκρινίζεται ότι η χρήση των ενσωματωμένων MB μπορεί να γίνει μόνο σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones). Τα GIGA UNLIMITED είναι προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συσκευές όπως tablet, laptop κ.α. για τις οποίες η Primetel διαθέτει τα προγράμματα “Internet στο Laptop & Tablet” (Mobile Broadband & MiFi).

7. Εάν εξαντληθούν τα λεπτά ομιλίας ή/και τα SMS ή/και τα MB του προγράμματος εντός του μήνα, τότε εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις του αντίστοιχου προγράμματος της Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel.

8. Η απεριόριστη χρήση των GIGA UNLIMITED προγραμμάτων διέπεται από την Πολιτική Ορθής Χρήσης Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel.

9. Απαιτείται εξόφληση μηνιαίου λογαριασμού μέσω αυτόματης τραπεζική εντολής.

10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών PrimeΤel («ΓΟΠ») καθώς και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED Προγράμματα της Primetel («ΕΟΠ Προγραμμάτων GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED»). Σε περίπτωση αντίφασης και/ή διαφοράς μεταξύ των ΓΟΠ και/ή των ΕΟΠ GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Προγραμμάτων και των παρόντων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόνοιες των παρόντων όρων.

11. Εφαρμόζεται τέλος σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας €9.00 για νέους συνδρομητές.

12. Οι τιμές των GIGA SMART και GIGA UNLIMITED δεν συμπεριλαμβάνουν οποιεσδήποτε εφάπαξ χρεώσεις ή/και μηνιαίες χρεώσεις προκύψουν από χρήση, ή/και επιπρόσθετες αναβαθμίσεις που πιθανόν να επιλέξει ο συνδρομητής πέραν των μηνιαίων χρεώσεων του βασικού πακέτου των GIGA SMART και GIGA UNLIMITED.

13. Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 133.

GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο

1. Τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο απευθύνονται σε όλους τους νέους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με 24μηνη δέσμευση.

2. Υφιστάμενοι συνδρομητές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel μπορούν να εγγραφούν στα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και ανανεώσουν το συμβολαίου τους για 24μήνες.

3. Η έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο των GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγραμμάτων ισχύει για τους πρώτους 24 μήνες. Στη λήξη των 24 μηνών εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των προγραμμάτων.

4. Τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της Primetel.

GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας με επιδότηση συσκευής

1. Τα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel με επιδότηση συσκευής, απευθύνονται σε νέους συνδρομητές που μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στην Primetel με 24μηνη δέσμευση και δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της PrimeΤel.

2. Οι νέοι συνδρομητές που μεταφέρουν υφιστάμενο ενεργό αριθμό συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας μπορούν να λάβουν με επιδότηση οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες συσκευές μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

3. Οι νέοι συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν με επιδότηση συσκευής μόνο μία φορά. Εάν ο συνδρομητής επωφελήθηκε από την επιδότηση συσκευής κατά την πρώτη συνδρομή, για τις επιπλέον συνδρομές δεν μπορεί να επωφεληθεί ξανά με επιδότηση συσκευής αλλά με έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο.

4. Υφιστάμενοι συνδρομητές Κινητής Τηλεφωνίας της Primetel μπορούν να εγγραφούν στα GIGA SMART και GIGA UNLIMITED προγράμματα με επιδότηση συσκευής, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους και ανανεώσουν το συμβολαίου τους για 24μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για το ποσό της επιδότησης που ισχύει για υφιστάμενους συνδρομητές στα κέντρα εξυπηρέτησης της Primetel ή στο 133.

5. Η επιδότηση συσκευής που αντιστοιχεί στο GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED Πρόγραμμα που έχουν επιλέξει οι συνδρομητές, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της Primetel. Διευκρινίζεται ότι η συσκευή θα δοθεί στους συνδρομητές μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, με την επίδειξη της ταυτότητας τους στο κατάστημα που έγινε η υπογραφή του συμβολαίου τους.

6. Διευκρινίζεται ότι η επιδότηση συσκευής είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Primetel αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και το αξιόχρεο του συνδρομητή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου και σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητική, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από επιδότηση συσκευής.

7. Με τη λήξη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις των Προγραμμάτων GIGA SMART ή GIGA UNLIMITED.

8. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, πριν την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφαρμόζεται η Πολιτική Πρόωρου Τερματισμού Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών της Primetel και ο συνδρομητής οφείλει να καταβάλει μεταξύ άλλων αναλογικά και την εναπομείνασα αξία οποιουδήποτε ποσού με το οποίο ο Συνδρομητής έχει επιδοτηθεί από την Primetel με επιδότηση συσκευής . Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται αναλογικά με το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της Συμφωνίας και τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας.